Dierhouderij pluimvee wgslijn

Nieuwe begrijpelijker tekst Cao Productiegerichte Dierhouderij gepubliceerd

De cao voor de Productiegerichte Dierhouderij 2018-2020 is opnieuw geschreven en daardoor veel duidelijker voor gebruikers. In nauwe samenwerking met FNV, CNV en een aantal tekstspecialisten, is elk artikel hertaald.

Daarmee blijft de inhoud hetzelfde, maar is de tekst makkelijker te begrijpen. De volgorde van de artikelen is eveneens aangepast. Via de interactieve inhoudsopgave komt u direct bij het onderdeel dat u zoekt.

Deze cao loopt nog tot en met 31 december 2020; de nieuwe tekst is algemeen verbindend verklaard. De oude tekst komt daarmee te vervallen. Zodra er een nieuwe cao – voor de periode na 31 december 2020 – is overeengekomen, wordt deze nieuwe cao-tekst waar nodig gewijzigd.

U kunt de nieuwe cao-tekst downloaden op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is opgericht door en onderdeel van LTO Noord. Door een bijdrage van Colland Arbeidsmarktbeleid kunnen agrarische werkgevers gratis gebruik maken van de dienstverlening van de Werkgeverslijn. 

Diana Eleveld

Diana Eleveld

Adviseur cao- en arbeidsrecht Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Naar alle weblogs van Diana Eleveld