Aardappelen

In gesprek met het UWV over personeel voor sector

Het vinden van goede arbeidskrachten wordt steeds lastiger, stelt LTO Noord-regiobestuurder Brenda Timmerman. ‘Daarom gaan wij graag met verschillende partijen in gesprek.’

Onlangs was zij te gast bij het UWV, met als doel de sector op het netvlies van de UWV-consulent te krijgen.
 
Wat was de aanleiding van dit gesprek?
‘Het UWV benaderde ons met de vraag of wij wilden meewerken aan een kennissessie over de agrarische arbeidsmarkt. Deze sessie was bedoeld om de agrarische sector beter voor het voetlicht te brengen bij de werkgeversconsulenten. 
‘Namens LTO Noord heb ik samen met collega’s Liesbeth van der Vegt en Jules Sanders een online pitch gegeven over onze sector, LTO Noord, de Werkgeverslijn land- en tuinbouw en het project Agro Werkt Onbeperkt.’
 
Wat was de meerwaarde hiervan?
‘Veel werkgeversconsulenten denken dat in de agrarische sector beperkte vraag is naar personeel, maar dat is zeker niet het geval. Ook in onze sector wordt het vinden van goede arbeidskrachten steeds lastiger. 
‘Andersom kunnen wij als sector onze blik verbreden en voor het zoeken van personeel bij andere partijen aankloppen, zoals het UWV. Als vereniging willen wij onze leden daarbij helpen. Daarom gaan wij het gesprek aan met verschillende partijen.’
 
Waar ging het gesprek verder over?
‘Vaak wordt gedacht dat de agrarische sector alleen mensen zoekt met vakinhoudelijke kennis. Maar we hebben juist ook mensen nodig met technische of commerciële vaardigheden. Denk aan de bedrijven met een tweede tak, zoals een boerderijwinkel of kinderopvang. Ook daar is goed personeel voor nodig. 
‘Uit cijfers blijkt dat de werkloosheid verdubbelt door het coronavirus. Mogelijk gaan we richting de zevenduizend tot achtduizend werkzoekenden. Voor onze sector kunnen daar goede arbeidskrachten tussen zitten.’
 
Hoe nu verder?
‘We hebben afgesproken dat we in gezamenlijkheid kijken hoe wij onze agrarische werkgevers in contact kunnen brengen met het UWV. Een goede begeleiding van werkgeversconsulenten naar agrariërs is vereist. Daar zetten wij samen op in. 
‘De ideeën zijn we nog aan het uitwerken. Mogelijk gaan we samen met het UWV een webinar houden voor onze leden.’

Bron: Nieuwe Oogst