Landschap

Kandidaatstelling: Algemeen Voorzitter LTO Noord

Locatie
Zwolle, Drachten, Zoetermeer
Dienstverband
32 uur

Op 30 juni 2019 eindigt de eerste zittingsperiode van de heer J. Bartelds als algemeen voorzitter van LTO Noord. Statutair is hij nog tweemaal
herbenoembaar voor een periode van drie jaren. De heer Bartelds stelt zich voor een herbenoeming beschikbaar. Andere belangstellenden worden uitgenodigd zich als kandidaat voor het algemeen voorzitterschap van LTO Noord te melden.

De algemeen voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en de Ledenraad van LTO Noord en geeft op inspirerende wijze bestuurlijk leiding aan de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke processen binnen de vereniging en is boegbeeld van een netwerkorganisatie, waarin drie regio’s en de sectoren nauw samenwerken. De algemeen voorzitter maakt deel uit van het bestuur van LTO Nederland en behartigt daarin één of meer thematische portefeuilles of dossiers.

Lees hier de profielschets van deze functie.

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft voor de invulling van deze functie een vertrouwenscommissie ingesteld, belast met de selectie van de kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Benoeming vindt donderdag 27 juni a.s. plaats door de Ledenraad op basis van een enkelvoudige voordracht van het Algemeen Bestuur.

De aanmeldingstermijn sluit op maandag 8 april 2019. De selectiegesprekken vinden plaats in april en mei.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van LTO Noord, de heer E. Douma, M. 06 - 515 83 118 of via e-mail edouma@ltonoord.nl.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie toezenden aan de Vertrouwenscommissie LTO Noord, t.a.v. mr. E. van der Sluis, Postbus 240, 8000 AE Zwolle. Op de enveloppe graag ‘vertrouwelijk’ noteren.

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.