LTO Noord regio Noord zoekt 2 regiobestuurders: Friesland en Groningen

Locatie
Regio Noord, Groningen en Friesland
Dienstverband
Gemiddeld twee dagen per week.

Binnen LTO Noord regio Noord komen er twee vacatures voor de functie van regiobestuurder vrij.

Als regiobestuurder ben je medeverantwoordelijk voor de belangenbehartiging in Friesland en Groningen en maak je deel uit van het regiobestuur Noord van LTO Noord. Het werk als bestuurder in een belangenbehartigingsorganisatie is elke dag anders. Er bestaan geen standaardoplossingen. Als regiobestuurder zet je je, samen met onze afdelingen, in voor een perspectiefvolle toekomst van de agrarische sector.

De regionale belangenbehartiging heeft te maken met vele thema’s. Heb je kennis en/of affiniteit met één of meerdere omgevingsthema’s binnen de agrarische sector zoals: water, ruimtelijke ordening, natuur, fauna, mest en energie of ben je begaan met het imago van boeren en tuinders? Dan is dit een fantastische mogelijkheid om jezelf en de vereniging LTO Noord verder te ontwikkelen!

Ben jij resultaatgericht, ondernemend, inspirerend en heb je een goed ontwikkeld gevoel voor mensen en verhoudingen? Wil je voor en met onze leden de belangen van agrarische ondernemers en hun gezinnen behartigen en heb je oog en waardering voor belangen die sectoren en regio’s overstijgen en verbinden? Dan nodigen wij jou graag uit om te reageren!

De vacatures worden opengesteld omdat de regiobestuurders Peet Sterkenburgh uit Friesland en Alma den Hertog uit Groningen aftredend en niet herkiesbaar zijn. In lijn met onze verenigingsstatuten stellen wij beide vacatures open. Het Regiobestuur Noord heeft voor de invulling van deze functies een vertrouwenscommissie ingesteld, belast met de selectie van de kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Bekijk het competentieprofiel hier

Op 1 november eindigt ook de zittingsperiode van regiovoorzitter Trienke Elshof en regiobestuursleden Tineke de Vries (Friesland), Henk Smith (Groningen) en Jan Bloemerts (Drenthe). Ze zijn statutair hernoembaar en stellen zich allen beschikbaar voor de volgende periode. Het regiobestuur ondersteunt de herbenoemingen. Andere belangstellenden kunnen zich, conform de statuten, ook als kandidaat aanmelden.

Voor meer informatie kun je bellen met Paul Bos, 06-12970367. Schriftelijke reactie (motivatie + CV) kun je sturen aan LTO Noord, t.a.v. Paul Bos, Postbus 240, 8000 AE Zwolle. Op de envelop noteren ‘persoonlijk’. Reageren via e-mail kan ook: pbos@ltonoord.nl

De reactietermijn sluit op 20 april 2019. De gesprekken vinden plaats in april en mei.

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.