Regiobestuur LTO Noord regio Oost bijgesneden - oktober 2018

Vier vacatures bij bestuur LTO Noord regio Oost

Locatie
Gelderland / Overijssel
Dienstverband
4-6 dagdelen per week

Solliciteer hier

De agrarische sector is een intrigerende en fascinerende sector. Iedereen vindt er wat van, maar de boeren en tuinders zelf gaan er over! Vindt u dat ook? Solliciteer dan naar de functie van regiobestuurder bij LTO Noord regio Oost.

Het is een eer om elke dag de belangen van boeren en tuinders zo goed mogelijk te behartigen. Niet in de minste plaats vanwege die ondernemers zelf. Authentiek, vol passie en kwaliteiten, geen één is hetzelfde! 
Er gloort een mooie toekomst voor die ondernemers die erin slagen hart, hoofd en handen gericht in te zetten om producten en diensten aan te bieden die écht onderscheidend zijn. Daar wil je onderdeel van uitmaken! 
Het werk als bestuurder in een belangenbehartigingsorganisatie is elke dag anders. Er bestaan daarom ook geen standaardoplossingen. Met de voeten stevig op de vruchtbare grond en volop aandacht voor wat er gebeurt in onze omgeving, draag je als regiobestuurder  elke dag bij aan nieuwe, creatieve oplossingen.

LTO Noord heeft 4 vacatures voor haar regiobestuur Oost
 
De vacatures worden opengesteld omdat regiobestuurders Henk Jolink en Wessel van Olst uit Gelderland en voorzitter Ben Haarman aftredend zijn. Henk Jolink en Ben Haarman zijn herkiesbaar en Wessel van Olst stelt zich niet herkiesbaar. Naast deze vacatures is er nog een openstaande vacature voor een regiobestuurder in Overijssel. In lijn met onze verenigingsstatuten stelt LTO Noord  vier vacatures open.
Als regiobestuurder ben je medeverantwoordelijk voor de belangenbehartiging in Overijssel en Gelderland en maak je deel uit van het Regiobestuur Oost van LTO Noord. 

Netwerken en resultaten
Ben jij goed in netwerken en onderhandelen, neem je graag initiatief en heb je een goed ontwikkeld gevoel voor mensen en verhoudingen? Wil je samen met onze leden en andere partijen concrete en zichtbare resultaten boeken? 
Heb je oog en waardering voor belangen van de leden en gevoel voor en ervaring met bestuurlijke verhoudingen? Ben je tegelijkertijd niet bang om je invloed aan te wenden in trajecten over strategische en bestuurlijke ontwikkelingen? 
Dan is dit een fantastische mogelijkheid om jezelf en de vereniging LTO Noord verder te ontwikkelen! 

De regiobestuurder: 
is lid van LTO Noord, agrarisch ondernemer en woonachtig in Overijssel of Gelderland;
• heeft kennis en visie op de positie en het toekomstperspectief van de agrarische sector in regio Oost;
• is in staat spreekbuis en aanspreekpunt te zijn voor leden, bestuurders, media en externe relaties;
• is, om in de regio resultaten te boeken, goed ingevoerd in netwerken in de regio en de agrarische sector of is bereid om zich hier op toe te leggen;
• heeft kennis en/of affiniteit met één of meerdere relevante omgevingsthema’s binnen de agrarische sector, of is in staat zich deze kennis snel eigen te maken, zoals: Water, Ruimtelijke Ordening, Natuur (Natura 2000/PAS/NNN), Agrarisch Natuurbeheer, Fauna, Mest & Energie, Markt & Maatschappij en het imago van boeren en tuinders;
• kan planmatig werken en sturen op hoofdlijnen van processen en projecten binnen het regiobestuur en kan werkgroepen aansturen die gericht zijn op belangenbehartiging in de regio;
• is mede verantwoordelijk voor het functioneren van de afdelingen en voor de ledenwerving en ledenbinding in de regio;
• is mede verantwoordelijk voor een optimale verbinding met de samenleving. 
De voorkeur gaat uit naar kandidaten die affiniteit hebben met het thema Markt en maatschappij (boer-burger verbinding) of afkomstig zijn uit een plantaardige sector.
Lees hier het volledige competentieprofiel.
 
De tijdsbesteding voor de functie van regiobestuurder is geschat op 4 dagdelen per week, voor de functie van regiovoorzitter op 6 dagdelen per week.
Wil je weten waarom anderen regiobestuurder zijn? Lees dan de motivatie van Hans van Beuzekom of die van Carla Evers.

Reageren

De reactietermijn sluit op 14 juni 2019. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Je kunt reageren op één of meer van de volgende vacatures:  (her)verkiezing voorzitter, (her)verkiezing Gelderland, nieuwe regiobestuurder Gelderland, nieuwe regiobestuurder Overijssel. Graag aangeven op welke vacature je reageert. 
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met regiomanager Judith Snepvangers, tel. 06-22901829. 
Belangstellenden kunnen hun motivatie + CV mailen aan vacature@ltonoord.nl t.a.v. Judith Snepvangers. 
 

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.