Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Kan LTO zich inzetten om de landbouwbedrijven met multifunctionele landbouw ook toegang te geven tot de regeling €4.000,-? In deze zelfstandige tak (waarvoor ook behoorlijke investeringen zijn gedaan), vallen nu enorme klappen door alle annuleringen.

Op dinsdag 7 april maakte het kabinet aanvullende maatregelen bekend om ondernemers te ondersteunen die direct geraakt worden door de coronacrisis. Het kabinet heeft daarbij  verschillende knelpunten opgepakt die door LTO zijn aangegeven.
Eerder konden agrarische ondernemers in de Multifunctionele landbouwtak van boerderijverkoop of plattelandstoerisme door verschillende eisen geen gebruik maken van de financiële tegemoetkoming van een eenmalige vergoeding van €4000,-  om de doorlopende vaste lasten op te vangen. Het aanvragen van deze tegemoetkoming staat open voor die bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen de consument zien wegblijven. In de agrarische sector raakt dit ook veel boeren en tuinders die actief zijn in de Multifunctionele landbouw.
Het loket voor deze eenmalige gift was enkel open voor een specifieke lijst van bedrijfstakken die geregistreerd staan in het Handelsregister. Hier knelde het voor de multifunctionele landbouw. Deze ondernemers staan vaak ingeschreven als agrarisch bedrijf, maar halen een belangrijk deel van hun inkomen uit bijvoorbeeld de boerderijwinkel of camping.
Deze ondernemers kunnen zich nu ook melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) waarbij per geval bekeken wordt of ze aanspraak kunnen maken. De hoofdactiviteit van het inkomen is leidend bij het toekennen van de financiële gift. Ook hadden deze bedrijven last van de eis dat het bedrijf op een ander adres moest zijn ingeschreven dan de eigen woning. Dat is door het aanleveren van een aanvullende verklaring nu verholpen (stavaza 9 april 2020).

 

Mag ik nog gasten ontvangen op mijn bedrijf?

Vanaf 23 maart zijn de maatregelen rond het coronavirus aangescherpt. Tot en met in elk geval 6 april zijn eet- en drinkgelegenheden en sportclubs verplicht gesloten. Alle bijeenkomsten, ook met minder dan 100 mensen zijn verboden tot 1 juni. Op locaties zoals vakantieparken geldt dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Gemeenten mogen deze locaties sluiten.  Op dit moment is het toegestaan om bezoekers te ontvangen, mits het mogelijk is om de gestelde hygiëne-maatregelen in acht te nemen. Verblijfsaccommodaties hoeven niet dicht (eet- en drinkvoorzieningen hiervan wel). Dit zorgt voor veel vragen omdat voor de thuissituatie het advies is om het bezoek te beperken tot 3 personen. Verder is ‘room’-service, klanten laten afhalen en eten bezorgen toegestaan. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan en eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Groepsvorming is tenslotte verboden, wat het geval is als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen. Voor (grote maar ook voor kleine) groepsaccommodaties is moeilijk te voldoen aan de aangescherpte maatregelen, dit betekent dat je geen gasten meer kunt ontvangen. Campings en andere verblijfsaccommodaties kunnen open blijven, tenzij een gemeente anders besluit.

Welke extra hygiënemaatregelen kan ik toepassen?

Dit verschilt uiteraard per situatie. Denk aan:

- geen handen schudden,

- het niet persoonlijk ontvangen/begeleiden van gasten maar informatie op papier verstrekken,

- telefonisch contact of via e-mail, WhatsApp en dergelijke,

- het gebruik van ontsmettende schoonmaakmiddelen,

- het extra vaak en goed schoonmaken van handcontactpunten (kranen, lichtknoppen, deurklinken enzovoorts),

- alleen papieren handdoeken gebruiken,

- het beschikbaar stellen van papieren zakdoekjes en handgel met alcohol aan bezoekers en eventuele medewerkers,

- contactloos betalen,

- mensen met klachten zoals hoesten, niezen en koorts verzoeken niet te komen.

En hang gedragsregels voor personeel en gasten zichtbaar op!

Wanneer moet ik dicht/gesloten blijven?

Met uitzondering van de geldende voorschriften is het een eigen afweging om je recreatieve bedrijvigheid wel of niet (deels) te sluiten of in aangepaste vorm door te laten gaan. Gebruik onderstaande punten in deze afweging: 
- Is het te doen om voldoende extra hygiëne maatregelen toe te passen? 
- Is het mogelijk dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar bewaren? 
- Zijn er ruimtes die gezamenlijk gebruik dienen te worden, waarbij bezoekersstromen door elkaar heen gaan lopen? 
- Ontvang je veel gasten uit risicogroepen zoals kwetsbare ouderen of andere mensen met gezondheidsproblemen? 
- Kan je de gast nog dezelfde beleving bieden als anders? Het kan dat dit niet meer mogelijk is door de sluiting van horecagelegenheden plus attracties in de nabije omgeving en gebieden zoals stranden en natuur waar zich te veel mensen bij elkaar bevinden. 
- Ontvang je doorgaans veel gasten die uit een besmet gebied komen? Het is juridisch lastig om gasten uit een besmet gebied te weigeren zolang er geen sprake is van een Lock down, en je loopt mogelijk grotere gezondheidsrisico’s als je veel personen uit een besmet gebied op je bedrijf ontvangt. Het kan raadzaam zijn uit voorzorg te sluiten. 
- Als je bijvoorbeeld in het geval van een camping nog open moet gaan (start van het seizoen), is het de vraag of je veel opstartkosten maakt en wat je aan extra financieel risico wilt lopen. Het is denkbaar dat er later alsnog overheidsmaatregelen volgen, die sluiting verplichten. 
- Wat verstandig is, is een grijs gebied en voor interpretatie vatbaar. Het RIVM adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet binnen 1,5 meter van andere personen te komen. Ga in overleg met de klant om te bespreken wat wijsheid is, en biedt eventueel een alternatief aan. Let op: Dit hoef je niet te doen. Indien de klant niet wenst te komen, ben je niet verplicht om geld terug te betalen.  

 

Als ik zelf besluit om te sluiten en boekingen te annuleren, wat betekent dit dan voor (aan)betalingen?

Je levert dan niet meer wat je bent overeengekomen en je gasten hebben recht op restitutie.

Boekingen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Als uw bedrijf/activiteit niet is gesloten als gevolg van een overheidsmaatregel kan de gast gewoon komen. Als hij/zij annuleert vanwege het coronavirus, dan impliceert dat niet dat hij het vooruitbetaalde bedrag kan terug claimen. De overeengekomen annuleringsvoorwaarden zijn dan van toepassing. Mogelijk kunt u met de klant de boeking uitstellen naar een andere periode. In het geval de gast afkomstig is uit een land of regio die ‘op slot zit’ en dus zijn woonomgeving niet mag verlaten, is het antwoord niet anders. Je kunt gewoon ‘leveren’ wat is afgesproken, maar de groep kan als gevolg van een overmachtssituatie ‘niet afnemen’. Die situatie ligt echter meer in de risicosfeer van de gast, dan van de ondernemer en de afgesproken annuleringsvoorwaarden gelden. Een optie is dat je een alternatieve periode aanbiedt om dan alsnog de activiteiten te laten plaatsvinden.

Een of meerdere personen van een gezelschap kunnen niet meekomen want ze zitten in thuisquarantaine, of komen uit een gebied dat 'op slot zit'. Hoe zit het in deze gevallen met annuleren en kosten?

Dit ligt meer in de risicosfeer van de betreffende personen. Je kunt als ondernemer in principe gewoon leveren, maar de groep kan door een “overmachtssituatie” niet afnemen. Restitutie van geld  is dan ook niet aan de orde. Je kunt een alternatieve periode aanbieden aan de groep, hiertoe ben je echter niet verplicht.  

Kan de gast eventueel een beroep doen op de dekking van zijn annuleringsverzekering?

Als er geen Lock down is, is er voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering geen sprake van een geldige annuleringsreden en volgt er dus geen terugbetaling uit de verzekering. Tenzij de recreant zelf ziek is of een reisgenoot ziek is of – wanneer hij/zij niet ziek is- hij/zij zich heeft bijverzekerd voor extra annuleringsredenen, zoals de uitbraak van een besmettelijke ziekte.  Dit laatste is overigens meestal niet het geval. Bij een annulering omdat de recreant of een van zijn/haar reisgenoten ziek is, moet er wel een doktersverklaring worden aangeleverd om een beroep te kunnen doen op de annuleringsverzekering.

Wanneer een boeking wordt omgeboekt naar een nieuwe periode, geldt dan nog de oude annuleringsregeling (waardoor er sprake is van een betalingsverplichting die is gerelateerd aan de oorspronkelijke aankomstdatum)?

In deze bijzondere tijd van uitzonderlijke overmacht geldt de oude annuleringsregeling. De consument is gehouden het bedrag te betalen dat hij volgens de oorspronkelijke overeenkomst, dus gerelateerd aan de oorspronkelijke datum van aankomst of datum van uitvoering van de overeenkomst, verschuldigd is. Een alternatief is dat er wordt omgeboekt, zonder het recht van annuleren. Een mogelijkheid is met een voucher te gaan werken die in de plaats komt van een terugbetaling door de ondernemer bij annulering. De waarde van de voucher is het bedrag dat door de consument is aanbetaald voor zijn boeking. De voucher biedt voordelen voor de consument, want in plaats van slechts een beperkte teruggave van zijn aanbetaling (die is volgens de oorspronkelijke overeenkomst beperkt naarmate de annulering korter voor de aankomst of aanvang van het verblijf of uitvoeringsdatum plaatsvindt) blijft de volledige aanbetaling staan. De aanbetaling kan via de voucher worden ingewisseld voor de betaling van een nieuwe verblijfsperiode of een nieuwe activiteit bij dezelfde aanbieder die in de plaats komt van het verblijf of de activiteit die als gevolg van de coronacrisis is komen te vervallen.

Er is veel onvrede bij klanten die boekingen annuleren. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Probeer om begrip te vragen. Van beide kanten is er immers niets te doen aan de genomen maatregelen. Die zijn vooral genomen in het belang van ieders gezondheid. Je kunt overwegen om klanten tegemoet te komen door een voucher voor een volgend bezoek/verblijf aan te bieden ter waarde van de (aan)betaling. Dit heeft voor de klant als voordeel, dat in plaats van mogelijk beperkte teruggave op basis van de annuleringsvoorwaarden, het volledige bedrag als tegoed blijft staan.

Hoe zit het met de huurovereenkomst van vaste plaatsen voor (sta)caravans/chalets als een klant wil annuleren?

De vraag is of de klant de overeenkomst wil annuleren of de overeenkomst wil beëindigen. In dat geval moet namelijk de (sta)caravan snel van het bedrijf worden verwijderd en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling van de vaste gast. De gast vraagt zich waarschijnlijk af of hij wel kan komen c.q. of het bedrijf wel open is. Of hij/zij wil vanwege corona zelf niet komen. Als jouw bedrijf open is, kun je gasten gewoon ontvangen. Ze kunnen ongestoord gebruik blijven maken van hun chalet/stacaravan. Geef wel aan dat er wellicht enkele beperkingen zijn, maar die hebben geen invloed op het gebruik van het eigen chalet. Pas als het kabinet een besluit neemt dat alle recreatiebedrijven dicht moeten, is er een nieuwe situatie. De gevolgen daarvan voor de uitvoering van de standplaatsovereenkomst zijn dan ook nog niet bekend. Het advies is om daarover dan ook nog geen uitspraken te doen naar je vaste gasten.

Mag mijn boerderijwinkel open blijven?

Ja, met aangepaste regels mag de boerderijwinkel open blijven. LTO Nederland heeft een poster voor klanten ontwikkeld, om hen te wijzen op regels die gelden. Deze poster is hier te vinden: https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/03/coronaposter-boerderijwinkel.pdf

Regels voor klanten:
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
- Verblijf niet langer in de winkel dan noodzakelijk
- Neem geen extra bezoekers mee
- Voorkeur aan contactloze betaling
- Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis
- Neem voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht:
o Was uw handen regelmatig met water en zeep
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
o Gebruik papieren zakdoekjes
o Schud geen handen
Verder kun je als boerderijwinkel extra maatregelen nemen door de verschillende contactpunten, zoals deurklinken, regelmatig gedurende de dag te reinigen. 

 

Moet ik aanvullende beschermingsmaatregelen nemen (zoals in supermarkten?

Ja, je bent er als ondernemer verantwoordelijk voor dat je klanten regels naleven of kunnen naleven.De Rijksoverheid heeft richtlijnen voor verantwoord winkelen opgesteld. Deze zijn hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen

Aanvullend heeft het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) voor kleine supermarkten zonder winkelwagens het gebruik van een mandje verplicht gesteld. Beperk het aantal mandjes zodat er niet meer klanten binnen kunnen dan één klant per 10m2 winkelvloer. Indien er bij een winkel op een bepaald moment geen mandje (of winkelwagen indien aanwezig) beschikbaar is, mogen er op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten dienen buiten te wachten tot er een mandje beschikbaar is https://www.cbl.nl/winkelwagen-verplicht-maximaal-aantal-klanten-tegelijk-in-supermarkt/

 

Mag ik groepen ontvangen voor boerderijlessen?

Nee. De overheid heeft maatregelen genomen tegen het verder verspreiden van het corona-virus. Groepsvorming is verboden, wat het geval is als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen. Deze maatregel geldt tenminste tot 1 juni 2020.

Gaat de Nationale Buitenlesdag door?

Nee. De Nationale Buitenlesdag (gepland op 7 april) gaat niet door. De organisatie van IVN en Jantje Beton kondigt aan een nieuw moment in het najaar te plannen.

Meer informatie op: https://buitenlesdag.nl/

Wat mag nog qua dagbesteding (en logeeropvang)?

Naar schatting is op dit moment de geleverde dagbesteding op zorgboerderijen met circa 80% afgenomen. Er zijn nog wel uitzonderingen waar dagbesteding beperkt geboden wordt aan schrijnende gevallen of familieleden van mensen in vitale beroepen. Daarbij moet per deelnemer een zorgvuldige afweging gemaakt worden van de risico’s van tijdelijke beperking of beëindiging van de zorg enerzijds en de onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voorkomen van de verspreiding van het virus anderzijds. Factoren die een rol spelen bij het maken van deze afweging:
Realiseer je dat op een zorgboerderij vaak mensen uit verschillende sociale netwerken bij elkaar komen. Daarmee is de zorgboerderij een knooppunt van contacten. Dit werkt twee kanten op: door de vele verschillende contacten is er een groter risico op besmetting en als er sprake is van besmetting met het virus, dan verspreidt zich dit over een grote groep mensen. 
Als de deelnemer behoort tot de kwetsbare doelgroep (personen van 70 jaar en ouder, mensen met onderliggend lijden en mensen met een verminderde weerstand tegen infecties zie RIVM ), dan is het advies van het RIVM heel duidelijk: vermijd zoveel mogelijk het contact met andere mensen; vermijd gezelschappen. Het is niet mogelijk om binnen een dagbestedingssetting deze richtlijnen na te komen, daarom wordt in de praktijk dagbesteding voor deze doelgroep meestal stopgezet. 
Kan ik op de zorgboerderij de algemene maatregelen, zoals algemene hygiëne en 1,5m onderlinge afstand, daadwerkelijk toepassen? Denk hierbij ook aan het vervoer en het zoveel mogelijk beperken van de groepsgrootte. 
Hoe essentieel is de voorzetting van de dagbesteding? Zijn hier ook alternatieven voor? Er zijn voorbeelden van: huiswerkpakketten voor deelnemers, maaltijden die bezorgd worden, vlogs over en weer, beeldbellen, dagelijks telefonisch contact…. Daardoor is het ook mogelijk om een vinger aan de pols te houden voor maatwerk als zaken thuis ontsporen.
Via de regionale organisaties kan met de regionale GGD worden overlegd. Zij kunnen de risico’s in de regio inschatten en op basis daarvan advies geven. In veel regio’s heeft deze afstemming inmiddels plaatsgevonden, volg daarom de afspraken met regionale organisaties op. 
Verdere maatregelen:
Deelnemers met klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts) komen niet op dagbesteding en moeten thuis/binnen blijven. Dit geldt ook voor deelnemers waarvan een gezinslid koorts heeft. Deelnemers die ziek zijn geweest en 24 uur geen klachten meer hebben kunnen weer naar dagbesteding komen. 

 

Wat mag nog qua woonzorg?

Op woonvoorzieningen gaat de zorg door. Ook hier geldt dat de algemene richtlijnen zo goed mogelijk moeten worden nageleefd. Het gaan dan om de algemene hygiëneregels en het houden van 1,5 m afstand tot elkaar. 
Daarnaast hebben VWS en de VGN een duidelijk advies geformuleerd met betrekking tot bezoek op woonlocaties: geen bezoek, tenzij…  Als er op een woonlocatie ook dagbesteding aan deelnemers buiten de boerderij wordt geboden, dan kan dit gezien worden als een vorm van bezoek en is het verstandig om dit te stoppen. 
Meer over het advies van VWS en VGN en informatie over de voorwaarden op basis waarvan cruciaal bezoek kan plaatsvinden: https://www.vgn.nl/nieuws/advies-bezoekregeling-gehandicaptenzorg
Praktische tips bij alle vormen van zorg (dagbesteding, ambulant, logeren en wonen)
Geen handen schudden
Goed de handen wassen (20 seconden met water en zeep)
1,5 meter afstand houden van elkaar 
Letten op signalen van verkoudheid, keelpijn, hoesten en koorts
Dagelijks schoonmaken van deurklinken, trapleuningen, gereedschappen, (auto)sleutels, telefoon en alle andere dingen die je dagelijks in handen hebt
Contact (telefonisch) houden met deelnemers die ziek thuis zijn of die thuis zijn omdat een gezinslid koorts heeft. Als een deelnemer alleen thuis is, houdt dan ook indien mogelijk contact in de weekenden
Weekendplanning met deelnemers doornemen: bewust maken van maatregelen en bij andere zorg dan wonen dringend adviseren om bezoek uit te stellen, bij wonen geen bezoek. 
Oplossingen en tips om digitaal contact te onderhouden: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/contact-op-afstand-coronacrisis?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=zorgvoorbeterextra23maart2020&utm_content=bekijk+alle+mogelijkheden
Zorg voor voldoende rust voor jezelf en je personeel! Voorkom overbelasting. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je elke dag tijd voor jezelf hebt zonder gestoord te worden door telefoon, e-mail of vragen van medewerkers. 

 

Hoe zit het met mijn personeel?

Het personeel op een zorgboerderij valt meestal onder een zorg CAO en kan daarom gezien worden als zorgpersoneel. Dit betekent dat zij met verkoudheidsklachten, hoesten of last van de luchtwegen kunnen door werken als dat nodig is om de zorg te kunnen leveren. Op het moment dat personeelsleden koorts hebben moeten zij thuisblijven. Zie hiervoor de richtlijn van de RIVM: https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
Het is een voor de hand liggende beslissing dat het bestuur van een zorgboerderij ervoor kiest om personeel met klachten of personeel waarvan een gezinslid koorts heeft niet te laten werken zolang de bezetting dit toe laat. In het geval van een ziektekostenverzekering kunnen deze personeelsleden ziekgemeld worden. 

 

Wat moet ik doen als een bewoner/cliënt ziek is?

Dagbesteding, logeren
Als een deelnemer van dagbesteding last heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan blijft hij/zij thuis. Als de zorgboerderij de enige betrokken zorgverlener is, is het belangrijk om telefonisch contact te onderhouden met de deelnemer om zijn/haar situatie te blijven volgen. Als deze deelnemer op een zorgboerderij woont, dan gelden de maatregelen zoals hieronder beschreven. 

Wonen
Een deelnemer met verkoudheid, hoesten of keelpijn (zonder koorts) blijft zoveel mogelijk op zijn eigen kamer of appartement. Personeel beperkt het contact met de deelnemer zoveel mogelijk, maar kan zorg blijven bieden. 
Heeft een deelnemer last van verkoudheid, hoesten of keelpijn EN koorts; dan wordt contact gezocht met de huisarts. In dit geval moeten zijn of haar huisgenoten ook binnen blijven. Bij verdenking van Corona (dus bij klachten EN koorts) wordt in ook contact opgenomen met de regionale GGD (https://www.ggd.nl/). Het team infectiezieken van de regionale GGD adviseert en ondersteunt de zorgboerderij vervolgens met betrekking tot de te nemen maatregelen. Zij kunnen ook informatie geven over hoe u aan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen komen.

Ambulant
Als een deelnemer last heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, dan moet deze binnen blijven. Als er koorts is, laat de deelnemer dan contact opnemen met de huisarts. 
Als de deelnemer zelf niet ziek is, maar zijn of haar gezinslid heeft koorts, dan gelden dezelfde richtlijnen als voor een zieke deelnemer.
Ondersteun de deelnemer door het bezorgen van boodschappen en/of maaltijden. Blijf contact onderhouden, bijvoorbeeld telefonisch, maar voorkom fysiek contact. Als fysiek contact nodig is voor de verzorging, werk dan volgens de richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten ziekenhuizen https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis. 
Bij een verdenking van het coronavirus (dus bij klachten EN koorts) is het verstandig om advies te vragen bij de regionale GGD https://www.ggd.nl/

 

Waar kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen?

Er is een tekort aan beschermingsmiddelen, daarom is het belangrijk dat deze alleen ingezet worden als dat echt noodzakelijk is. Het RIVM heeft daarom een richtlijn opgesteld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis. Deze vind je hier: https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
Via de regionale GGD https://www.ggd.nl/ kunnen zorgboerderijen informatie krijgen over waar zij persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen krijgen. Dit wordt per regio geregeld door de Regionaal coördinator hulpmiddelen, veelal zal het nodig zijn dat de arts die betrokken is bij de van corona-verdachte patiënt zelf contact opneemt met deze Regionaal coördinator hulpmiddelen.

 

 

Wat zijn de financiële gevolgen?

Als zorg niet of maar beperkt door kan gaan, heeft dit ook financiële gevolgen. Enerzijds omdat zorg niet altijd gedeclareerd kan worden (inkomsten) en anderzijds omdat personeel niet inzetbaar is ivm ziekte of omdat de zorg duurder is doordat er maatwerk geleverd moet worden die extra kosten met zich mee brengt (uitgaven). 

Zorggelden
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de financiële schade te beperken. Op dit moment kan  alvast het volgende gedeeld worden:
Per Saldo zet zich er onder ander voor in dat de PGB budgetten doorbetaald gaan worden, ook al wordt er nu geen fysieke zorg geleverd (maar zorg op afstand). Het gaat hierbij om alle vier de zorgwetten van waaruit een PGB benut kan worden. VWS heeft hier inmiddels al toezeggingen in gedaan: https://www.pgb.nl/eindelijk-eerste-toezeggingen-overheid/
VNG heeft een brief naar gemeenten gestuurd met het advies om zorg door te betalen op het niveau van maart 2019. https://vng.nl/nieuws/gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-vng Er is nu een handreiking in de maak met deze strekking. Deze wordt verwacht, in de tussentijd kunt u zich bij de Federatie melden (federatie@landbouwzorg.nl) als er gemeenten zijn die momenteel niet bereid zijn om door de Corona veroorzaakte no-shows (gedeeltelijk) te vergoeden. 
Ook voor Wlz is een wet in de maak om doorbetaling mogelijk te maken en om waar nodig extra zorg ook extra te vergoeden: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4738809856 

Personeel
Het doorbetalen van personeel is een grote kostenpost, zeker wanneer de inkomsten dalen. Als er minder werk is voor het personeel, kan een zorgboerderij een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie maanden van maximaal 90% van de loonkosten via de regeling: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Een aanvraag kan worden ingediend bij een verwacht omzetverlies verwacht van minimaal 20%. Deze aanvraag kan worden ingediend bij het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
De compensatieregelingen voor omzetderving in de zorg (WLZ, WMO en jeugd) zullen voorliggend zijn op de algemene regelingen voor ondernemers. D.w.z. dat er eerst gebruik gemaakt moet worden van deze compensatieregelingen voordat er een beroep gedaan kan worden op de algemene noodmaatregelen.
Zodra de precieze uitwerking van de compensatieregelingen voor de WLZ, WMO en jeugd duidelijk is, kan per zorgboerderij worden bepaald in hoeverre de schade daadwerkelijk wordt gecompenseerd. Vervolgens is het pas mogelijk om te kijken of en in hoeverre er nog een beroep op de algemene regelingen moet worden gedaan. Hierbij dan ook het advies om reeds gedane aanmeldingen voor bijvoorbeeld werktijdverkorting te laten lopen maar met nieuwe aanmeldingen voor de algemene noodmaatregelen te wachten tot de compensatieregelingen voor de zorg duidelijk zijn.

Praktische tips voor personeel dat niet aan het werk kan
Begeleiders kunnen worden ingezet om telefonisch of digitaal contact onderhouden met deelnemers. https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/contact-op-afstand-coronacrisis?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=zorgvoorbeterextra23maart2020&utm_content=bekijk+alle+mogelijkheden
Begeleiders zouden bijscholing kunnen volgen via e-learning. Vaak worden er gratis cursussen aangeboden, bijvoorbeeld 
- een cursus over corona https://zorgleren.com/e-learning/covid-19-coronavirus/
- de cursus preventiemedewerker van Stigas https://preventiemedewerker.stigas.nl/

ZZP-er en ondernemers
Zowel voor zorgboeren die ZZP-er zijn en dus geen personeel in dienst hebben als voor zorgboeren met personeel in dienst zijn er door de overheid verschillende ondersteunende maatregelen afgekondigd. Het gaat hier om maatregelen aanvullend op de eerdergenoemde tegemoetkoming in de loonkosten via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De eerst maatregel geldt specifiek voor ZZP-ers en de onderste 3 regelingen gelden ook voor ondernemers met personeel:
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo); Inkomensvoorziening ten behoeve van levensonderhoud voor 3 maanden
Noodloket (Compensatieregeling getroffen sectoren)
Het aanvragen van uitstel van betaling bij de belastingdienst wordt eenvoudiger en boetes bij te laat betalen vervallen. 
Via je financier (bank) kan een beroep worden gedaan op het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BMKB-regeling). Deze regeling is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te vergemakkelijken. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan.
Meer hierover voor ZZP-ers op: https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/nieuws-steunmaatregelen-zelfstandigen-coronacrisis
Meer hierover voor ondernemers op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot de kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de noodopvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Als één van de ouders thuis kan werken, is er geen sprake van noodopvang en verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen.

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaalt (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van het contract dat u met de ouder bent overeengekomen. Voor het recht op kinderopvangtoeslag, zal de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseert de overheid u om uw klanten te vragen de volledige factuur te blijven betalen. U kunt hen er daarbij op wijzen dat zij dan kinderopvangtoeslag blijven ontvangen en dat de overheid de eigen bijdrage compenseert tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de regeling vanuit de overheid voor gastouders te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Moeten ouders de eigen bijdrage blijven doorbetalen?

Wanneer ouders de volledige factuur blijven door betalen, dus incl. de eigen bijdrage, blijven zij kinderopvangtoeslag ontvangen en compenseert de overheid de eigen tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs. 

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?

De overheid maakt de compensatie over aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. Die kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel overmaken, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april 2020. Als deze situatie langer duurt, kan de overheid deze compensatie verlengen, bijvoorbeeld met enkele weken.

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Neem voor de kinderen die nog komen, in lijn met de adviezen van het RIVM, de volgende hygiënemaatregelen:
Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
Geen handen schudden.
Houd tenminste 1,5 meter afstand.
Als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden moeten ze thuis blijven. Dat moet ook als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft.  
U kunt uw bezoekers op de hygiënemaatregelen wijzen door middel van deze poster die is opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang, BMK en Boink. 
https://assets.kinderopvang.nl/p/393216//files/BMK_Poster-aanvullende-maatregelen-Branche_26-03-2020.pdf