Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Waarom staat het beroep 'boer / tuinder' niet op de cruciale beroepenlijst?

De hele keten wordt hierin benoemd. Boeren en tuinders zijn hier een onderdeel van. 

Aanvulling op de vraag wat LTO (en mijn regionale organisatie) op dit moment allemaal doen?

Het crisisteam werkt hard aan verschillende maatregelen om de land- en tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen.In dit dashboard ziet u welke doelstellingen LTO al heeft behaald en aan welke doelstellingen nog wordt gewerkt.

https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/03/LTO_Nederland_Corona-dashboard_12.pdf
 

Wat doen LTO en LTO Noord?

Het LTO crisisteam werkt hard aan verschillende maatregelen om de land- en tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de drie regionale LTO’s en diverse aangesloten organisaties. Om u een kijkje achter de schermen te geven: LTO Nederland heeft een crisisteam geactiveerd dat tweemaal per dag bij elkaar komt. Daarnaast hebben de directeuren van LTO Noord, ZLTO, LLTB en LTO Nederland iedere dag een overleg, net als de communicatiecollega’s die ervoor zorgen dat leden zo goed mogelijk op de hoogte zijn.
Naast onze inzet voor leden zorgen we er ook voor dat onze 160 medewerkers met plezier aan het werk blijven. Vrijwel iedereen werkt uit voorzorg thuis en dat vraagt ook veel van hun privésituatie. Om ervoor te zorgen dat alles doordraait komt dagelijks het Corona Crisis Team (telefonisch) samen. Dit team heeft speciale aandacht voor de interne gang van zaken.

 

Waar kan ik informatie vinden over het coronavirus en de gevolgen voor de land- en tuinbouw?

Voor algemene vragen over het coronavirus: https://www.rivm.nl/

Voor vragen over landelijk beleid: www.lto.nl/corona

Voor werk(gever) en arbeid gerelateerde vragen: https://werkgeverslijn.nl

Voor vragen rond veiligheid en hygiëne: https://www.stigas.nl

Stigas heeft ook een poster gemaakt met instructies met het oog op het coronavirus, deze poster is hier te vinden:

https://www.stigas.nl/nieuws/poster-coronavirus-verschillende-talen-hoe-bescherm-je-jezelf-en-anderen/

Voor vragen over de varkenshouderij: www.pov.nl

Voor vragen over de glastuinbouw: https://www.glastuinbouwnederland.nl/coronavirus/

 

 

Waar kan ik een aanvraag indienen voor de 'Regeling Borgstelling Landbouw'?

Deze aanvraag kunt u indienen bij uw eigen bank.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Borgstellingsregeling Landbouw?

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet geeft aan dat de verruiming snel wordt opengesteld. LTO Nederland heeft hiervoor gepleit omdat het een belangrijk vangnet is om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Die verruiming kan essentieel zijn voor agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona

 

Kan LTO Noord een aanvraag voor de verschillende regelingen voor mij indienen? Bijvoorbeeld de aanvraag voor een noodkrediet?

Nee. LTO Noord kan geen aanvragen voor u indienen, het invullen van een liquiditeitsprognose https://www.lto.nl/bereid-aanvraag-noodkrediet-bij-banken-goed-voor-met-liquiditeitsprognose/ kan uw aanvraag wel ondersteunen. Vraag uw accountant of uw financieel adviseur desgewenst om hulp.

Voor welke belastingen/heffingen kan ik uitstel aanvragen?

Het gaat om de Inkomstenbelasting, de Loonbelasting, de BTW, heffing energiebelasting, heffing waterschap. 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het uitstel van de heffing energiebelasting?

Veel ondernemingen hebben nu moeite met hun liquiditeit, daarom wil het kabinet de heffing van de energiebelasting voor ondernemingen in de 2e, 3e en 4e belastingschijf tijdelijk uitstellen. Datzelfde geldt voor de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE). Uit de opbrengst van die opslag op energieverbruik wordt de pot voor de duurzame energiesubsidie SDE+ deels gevuld. Die verdeling was altijd fifty-fifty tussen ondernemingen en burgers, maar dat is inmiddels veranderd naar twee derde voor ondernemers. Zij betalen daar nu dus meer aan mee. Door de coronacrisis hebben ondernemers juist nu een financiële buffer nodig. Vandaar dat het kabinet onderzoekt hoe de energieheffingen kunnen worden uitgesteld. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas. Het plan dat onderdeel uitmaakt van het Noodpakket Banen en economie moet nog verder worden uitgewerkt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Moet ik wel gewoon aangifte loonheffingen doen?

Ja, de Belastingdienst vraagt werkgevers om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Het UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen namelijk nodig voor de uitvoering van de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen.
De Belastingdienst doet een beroep op werkgevers om de aangifte loonheffing te doen, echter; werkgevers hoeven deze heffing nog niet te betalen als zij uitstel van betalingen aanvragen. Werkgevers kunnen als zij in betalingsproblemen zijn gekomen door het Coronavirus bijzonder uitstel van betalingen aanvragen. 
Meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/verzoek-aan-werkgevers-doe-op-tijd-uw-aangifte-loonheffingen

 

Kan LTO Noord de aanvraag voor uitstel van aflossing voor mij doen?

Nee. LTO Noord kan geen aanvraag voor u indienen. Op de site van LTO Nederland is een liquiditeitsprognose te vinden, mocht de bank hierom vragen. 

Ik ben bang voor het virus en de gevolgen, waar kan ik met mijn vragen terecht?

LTO Noord biedt ledenzorg: voor de menselijke kant van het agrarisch ondernemerschap. 
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de bedrijven in de land- en tuinbouw. Naast de bedrijfseconomische kant, kan deze crisis de agrarisch ondernemers en hun gezinnen ook op een andere, menselijke kant treffen. Komt u of een van uw gezinsleden door corona op persoonlijk vlak in de knel? Schroom niet om hulp te vragen. Het Informatiecentrum van LTO Noord biedt graag een luisterend oor aan leden die een gesprek willen om hun hart te luchten of zorgen te delen. 
Voor de psychosociale kant van het ondernemerschap biedt LTO Noord vanuit ledenzorg laagdrempelig een luisterend oor, professioneel advies en verwijst desgewenst door naar specialisten. LTO Noord werkt hierbij samen met diverse onafhankelijke coaches, Agrozorgwijzer, Zorg om Boer en tuinder en met de professionals van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.
Leden kunnen altijd bij LTO Noord terecht. Het informatiecentrum is bereikbaar via 088- 888 66 66  (kies optie 2) van ma t/m vr 08:30 - 16:30 uur. Wilt u graag teruggebeld worden? Vul dan het webformulier in.

Ik ben ZZP-er, waar kan ik de aanvulling voor levensonderhoud aanvragen?

De aanvraag kunt u indienen bij de gemeente waar u woont. Meer informatie is hier te vinden: https://ondernemersplein.kvk.nl/extra-bbz-ondersteuning-voor-zzpers/

Heeft u een vraag over arbeid en de regeling werktijdverkorting?

Met alle vragen over arbeid en de regeling werktijdverkorting kunt u terecht bij de werkgeverslijn van de regionale LTO-organisaties: https://werkgeverslijn.nl/corona/

Mogen erfbetreders nog op mijn bedrijf komen?

Leveranciers en andere erfbetreders hebben van hun eigen brancheorganisaties richtlijnen ontvangen. Belangrijk is en blijft: fysiek contact vermijden en bonnen en andere documenten uitwisselen via de brievenbus. LTO Nederland heeft een poster ontwikkeld met de volgende informatie:

REGELS OP DIT ERF
In verband met het coronavirus vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:

- Als het mogelijk is, vermijd het bezoek en neem telefonisch contact op
- Houd het bezoek zo kort mogelijk
- Schud geen handen
- Houd minimaal 1,5 meter afstand
- Handen wassen voor en na het bezoek met water en zeep of draag wegwerphandschoenen
- Vermijd aanraken van gezicht: besmetting gaat voornamelijk via neus, mond en ogen
- Eet of drink niet op locatie
- Verifieer of er geen ziekteverschijnselen zijn bij het personeel op het bedrijf
- Meld of grondstoffen en chauffeur(s) uit een risicogebied afkomstig zijn

Klik hier voor de poster: https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2020/03/Coronaposter-erfbetreders.pdf