Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Wat moet ik doen als er een vermoeden is, dat een wolf een landbouwhuisdier heeft verwond?

Indien er sprake is van (vermoedelijke) schade door een wolf aan een landbouwhuisdier, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij het wolvenmeldpunt op www.wolveninnederland.nl of BIJ12-Faunafonds. Aan de hand van de melding wordt bepaald of er nader sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA-analyse noodzakelijk is om de wolvenschade te kunnen vaststellen.

Voor meer informatie over o.a. de tegemoetkoming, kunt u kijken op de website van www.wolveninnederland.nl en www.bij12.nl

Hoe kan ik de tegemoetkoming voor bedrijfsmatige faunaschade aanvragen bij het Faunafonds

Het aanvragen van de tegemoetkoming voor bedrijfsmatige faunaschade bij het Faunafonds is niet eenvoudig.  Het blijkt in de praktijk nog wel eens fout te gaan. Een schademelding is geen verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade.

De aanvraag voor de tegemoetkoming moet via www.faunaschade.nl worden ingediend. Inloggen op het faunaschaderegistratiesysteem (SRS) is nodig. Daarna moet een eenmalige koppeling naar het Faunafonds worden gemaakt om vanuit de schademelding een verzoekschrift te kunnen indienen.

Na de registratie van de bedrijfsmatige schade kan de volgende stap gedaan worden en dat is het indienen van het verzoekschrift. En dit is het punt waar het in de praktijk wel mis gaat. De schademelding is gedaan en men denkt klaar te zijn. Maar voor een vergoeding moet juist de volgende stap nog gezet worden.

De tegemoetkoming Faunafonds aanvragen

De tegemoetkoming van het faunafonds wordt aangevraagd door na de schademelding op 'indienen verzoekschrift' te klikken en de aanvullende vragen in het verzoekschrift te beantwoorden. Vervolgens betalen via IDEAL en daarna het verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade indienen met de knop  “verzend verzoekschrift”. Pas daarna verschijnt de melding dat de inzending gedaan is. Het Faunafonds verstuurd daarna altijd een schriftelijk ontvangstbevestiging.

Per gewassoort moet een apart verzoekschrift worden ingediend. Geef dus per gewassoort alle percelen op. Is dat niet gedaan en heeft u toch meer schade binnen dezelfde gewassoort dan kan u achteraf uw eerdere verzoekschrift nog uitbreiden door dit te melden en een kaart op te sturen.

Verzoekschriften moeten worden ingediend binnen 7 werkdagen na constatering van de schade. Hierop zit een ingebouwde controle in het verzoekschrift.

Na 1 april hebben grondgebruikers een inspanningsverplichting om schade te voorkomen en te beperken.

Waar kan ik modelcontracten voor jachthuur en voor beheer en schadebestrijding door jachtaktehouders vinden?

De Jagersvereniging heeft modelcontracten gemaakt voor de huur van het jachtrecht en voor de toestemming door de grondgebruiker voor beheer en schadebestrijding.

Deze kunt u op de website van de Jagersvereniging downloaden.

Hoe kom ik aan een vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing?

Als u geen vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming heeft, moet u een examen Knaagdierbeheersing doen. Ga daarvoor naar een AOC of naar het CPMV of EVM. Kijk voor meer informatie over de locaties op: http://www.erkenningen.nl/Default.aspx?tabid=151. Nadat de deelnemer geslaagd is, wordt een pasje toegestuurd. Het pasje gaat in op de dag van het examen*. Verlengen van dit pasje gaat daarna ook via een kennisbijeenkomst óf opnieuw examen doen.Wat wordt er bij de knaagdierbeheersing verstaan onder een gebouw en buiten gebruik?

Onder een gebouw wordt een bouwwerk verstaan, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; Het treffen van maatregelen binnen gebouwen wordt niet beheerst door dit certificatieschema.

 

Met buitengebruik wordt om een gebouw en voedselopslaglocatie bedoeld. Op perceel niveau is deze regelgeving niet van toepassing, dan wordt er uit gegaan van de gewasbeschermingsmethoden.  

Waar vind ik meer informatie (veelgestelde vragen) over knaagdierbeheersing?

Op de website van Bureau Erkenningen vindt u een overzicht met veelgestelde vragen over knaagdierbeheersing.