Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Hoelang moet ik de vanggewassen van categorie 1 en 2 in standhouden?

Na inspanningen van LTO is de mogelijkheid nu ook voor Nederland benut om de instandhoudingstermijn van vanggewassen met ingang van 2018 van 10 weken terug te brengen naar 8 weken. Voor vanggewassen als onderzaai zie de volgende vraag.

Hoelang moeten de vanggewassen die als onderzaai bij de hoofdteelt zijn gezaaid in stand worden gehouden? ( categorie 3)

Voorde vanggewassen, gras of vlinderbloemigen die als onderzaai gelijktijdig met de hoofdteelt zijn in gezaaid  geldt geen instandhoudingstermijn. Wanneer de onderzaai plaatsvindt in het hoofdgewas dat als wintergewas in het vorige najaar is ingezaaid geldt dat het vanggewas voor 15 mei moet zijn ingezaaid. Ook daar geen instandhoudingstermijn voor.

Kan ik na de oogst van het hoofdgewas maar voor de teelt van het vanggewas nog een onkruidbestrijding toepassen?

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan gedurende 8 weken dat het vanggewas minimaal op het land moet staan. Maar tussen de hoofdteelt en de teelt van het vanggewas kan een gewasbeschermingsmiddel worden toegepast.  Na het hoofdgewas moet wel zo spoedig mogelijk een vanggewas worden ingezaaid. Als het vanggewas is ondergezaaid geldt dat vanaf het moment dat het hoofdgewas is geoogst tot de inzaai van de volgende hoofdteelt geen gewasbeschermingsmiddel mag worden toegepast.

De vergroeningsregels die volgens de Europese regelgeving mogelijk zijn, zijn ruimer dan de mogelijkheden van de Nederlandse regeling. Welke mogelijkheden ziet LTO Nederland?

LTO Nederland wil dat de Nederlandse overheid de ruimere Europese vergroeningsregels voor akkerbouwers onverkort overneemt. Wageningen UR heeft echter geadviseerd aan het ministerie van LNV om veel strenger te zijn. Minister Schouten (LNV) is voornemens dit advies over te nemen. LTO Nederland heeft daarop besloten een lobby te starten voor ruimere GLB-vergroeningsregels. Lees hier verder.

Hoe moet ik mijn perceel grasland met een N-code nu opgeven en kan ik het ook aanvinken voor het uitbetalen van de betalingsrechten?

In het stroomschema gewascodes voor grasland vindt u de meest gebruikte gewascodes waarmee u uw perceel grasland kunt opgeven. In de Toelichting bij stroomschema gewascodes voor grasland vindt u het complete overzicht van graslandcodes en hun gebruik.