Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Ik wil op meer bedrijfsadressen Nieuwe Oogst ontvangen. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt een onbeperkt aantal extra abonnementen afnemen.

Kan ik lid zijn van meerdere afdelingen?

Ja. U kunt zich aansluiten bij maximaal twee afdelingen per lidmaatschap. Wilt u van meer dan twee afdelingen lid zijn, dan maken wij voor u een tweede lidmaatschap aan. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw relatiebeheerder via relatiebeheer@ltonoord.nl of telefoonnummer 088-8886699.

Waar gaan jullie van uit bij het bepalen van de bedrijfsomvang?

Wij gaan uit van de bedrijfsgegevens die u heeft ingevuld voor de Gecombineerde Opgave in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de contributie geldt. Bij aanvang van uw lidmaatschap hebben wij u gevraagd ons te machtigen deze op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dan hoeft u die gegevens niet meer zelf bij ons aan te leveren. Heeft u ons niet gemachtigd, dan vragen wij u jaarlijks om de meest recente bedrijfsgegevens (liefst die van de laatste Gecombineerde Opgave) naar ons te sturen of te mailen. Klik hier voor het formulier dat u hiervoor kunt gebruiken. Uiteraard kunt u ons daarnaast te allen tijde machtigen om de gegevens vanaf het volgende jaar automatisch op te mogen vragen bij de RVO. Gebruik daar het hiervoor bestemde machtigingsformulier. Klik hier om het formulier te downloaden. Print het formulier, vul het in en stuur het naar ons toe (adres staat op het formulier). Scannen en naar ons mailen mag ook (adres staat ook op het formulier).

De bedrijfsomvang wordt genoteerd in nge . Wat is dat?

De eenheid ‘nge’ staat voor Nederlandse Grootte Eenheid. Dit is een reële economische maatstaf die gebaseerd is op het bruto standaard saldo (BSS = opbrengsten minus bepaalde specifieke kosten). Het is een maat waarmee de economische omvang van agrarische activiteiten wordt weergegeven en waarmee gewas- en diersoorten in economisch opzicht met elkaar kunnen worden vergeleken.

De nge-waarde per technische productie-eenheid (hectare, are, stuks) wordt berekend door het bruto standaard saldo van de productie-eenheden te delen door een bepaalde deelfactor. Deze factor kan per jaar verschillen. Het Landbouw Economisch Instituut stelt in opdracht van de regionale LTO’s de nge-waarden objectief vast. Enkele voorbeelden: 1 koe heeft een nge-waarde van 1,47, 1 hectare wintertarwe is 0,86 nge, 1 hectare tulpen 8,8 nge, 100 vleeskuikens  0,155 nge en een fokzeug 0,218 nge. Op uw verzoek kunnen wij u de voor uw bedrijf gehanteerde nge-waarden verstrekken

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen, wat zijn de spelregels?

Het beëindigen van het agrarisch bedrijfslidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 december te gebeuren. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar  en eindigt  bij opzegging vóór 1 december per 31 december van dat jaar. U kunt een e-mail sturen naar relatiebeheer@ltonoord.nl, vermeld daarbij uw relatienummer of adresgegevens. Graag ontvangen wij ook de reden van opzegging.