Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

De gemeente heeft de OZB-gebruikersbelasting voor niet-woningen afgeschaft. De woning bij mijn bedrijf was vrijgesteld voor de gebruikersbelasting. Daarvoor is de eigenarenbelasting verhoogd. Is dat toegestaan?

Gemeenten hebben de vrijheid om alleen OZB te heffen van eigenaren van niet-woningen. Kort gezegd kunnen gemeenten een belasting heffen van:

1. gebruikers van onroerende zaken die geen woning zijn

2. eigenaren van alle onroerende zaken

Gemeenten zijn niet verplicht zijn deze (beide) belastingen te heffen en mogen er dus voor kiezen de gebruikersbelasting van niet-woningen niet te heffen. Er gelden geen wettelijke beperkingen ten aanzien van het OZB-tarief voor niet-woningen. Alleen bij het ontwerp van de tarieven in augustus en september  en de vaststelling in december in de gemeenteraad kunt u uw bezwaren inbrengen.

Mag er bij de waarde vaststelling van ondergrond van gebouwen met BTW gerekend worden?

Nee, bij taxaties wordt gesproken over waarde (nooit over incl. of excl. btw). Daarnaast wordt bij de verkoop van ondergrond overdrachtsbelasting geheven. En BTW en overdrachtsbelasting gaan niet samen.


De waarde van gebruikte afgeschreven gebouwen op basis van de taxatiewijzer valt te hoog uit, terwijl tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven mag worden. Klopt dat wel?

De waardebepaling in de agrarische taxatiewijzer grond en gebouwen komt tot stand vanuit zuivere verkochte transacties waarbij de verschillende onderdelen in waarde goed te splitsen zijn. Deze waarden worden als referentie gebruikt, zo ook voor oudere agrarische gebouwen. Onze conclusie is ook dat de nieuwere gebouwen redelijk goed in de taxatiewijzer zitten, er voor hele grote bedrijven ook moeilijk kengetallen voor de WOZ waardering beschikbaar zijn en de oudere gebouwen er wat te hoog instaan. Ik begrijp dat u uw eigen oudere gebouwen vanwege mogelijk verminderde functionaliteit en doelmatigheid lager inschat. Bij de waardering van een object kan de gemeente een correctie op de waarde toepassen vanwege de kwaliteit en doelmatigheid (blz. 19 agrarische taxatiewijzer gebouwen ). Met een lagere waarde in TIOX (die aansluit bij de waarde die u er aan zou geven) zou u meer kunnen afschrijven, immers 50 % van 50.000 euro is een afschrijving tot 25.000 en 50 % van 30.000 euro is een afschrijving tot 15.000 euro. Bij de waardering van een object kan de gemeente een correctie op de waarde toepassen vanwege de kwaliteit en doelmatigheid.


Weten jullie welke onderbouwing en motivering ten grondslag ligt aan het feit waarom de rennen en nachthokken voor bijvoorbeeld de nertsenhouderij niet onder de vrijstelling vallen ?

Dit is in de wijzer voor 2017 gewijzigd. Er is nu aangegeven dat de nertshokken niet zijn meegenomen in de waarde. We volgen daarbij de lijn van de rijksbelastingdienst. Zie bijgaande lijst zoals die nu in de wijzer staat.