Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Wanneer kan mijn idee in aanmerking komen voor een bijdrage?

Versterkt uw projectidee de positie van boeren en tuinders in de markt door

 • Meerwaarde aan het product te geven en
 • Verlaging van de kostprijs door samenwerking

Versterkt uw projectidee het platteland door een combinatie van land- en tuinbouw met

 • Aanvullende opbrengsten uit natuur, landschap of water
 • Nevenactiviteiten als recreatie, zorg en educatie
 • Duurzame energieproductie

en

 • Is uw idee vernieuwend
 • Werkt u samen met minimaal 3 ondernemers
 • Investeert u samen met andere initiatiefnemers en dragen jullie samen het risico.

Heeft u de meeste vragen met JA beantwoord? Dan is de kans groot dat uw idee in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit LTO Noord Fondsen.

Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 • Versterken marktpositie
 • Duurzame ontwikkeling platteland in relatie tot de positie van land- en tuinbouw
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Versterking kennis- en ondernemersvaardigheden
 • Versterking sociaaleconomische positie ondernemer en bedrijf

Lees hier of uw idee kans maakt.

Hoeveel budget is er beschikbaar?

Vanuit de LTO Noord Fondsen is jaarlijks 1,3 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van innovatieprojecten.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Er zijn 6 beoordelingsrondes per jaar. Op de website staan de data vermeld waarop de Beoordelingscommissie LTO Noord Fondsen vergadert. De Beoordelingscommissie beoordeelt de ingediende aanvragen.

Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de vermelde vergaderdatum van de Beoordelingscommissie bij het secretariaat binnen te zijn.

Klik hier voor de vergaderdata van de Beoordelingscommissie voor dit jaar.

Wanneer kan ik een ontwikkelingsbudget aanvragen?

Een ontwikkelbudget wordt beschikbaar gesteld om een goed idee uit te werken tot een projectvoorstel, dat vervolgens voor financiering kan worden ingediend bij verschillende financiers.

Wat is de maximale bijdrage voor een project?

Een ontwikkelbudget bedraagt maximaal € 12.100,- inclusief btw. Aan de aanvraag voor een projectbudget is geen maximum gekoppeld.

Kunnen er ook elders subsidies worden aangevraagd ter ondersteuning van het project?

LTO Noord Fondsen hecht belang aan samenwerking en een breed draagvlak voor projecten. Daarom streven we er naar om gezamenlijk met andere financiers projecten mogelijk te maken. Bijdragen van andere financiers vergroten daarmee de slaagkans van een aanvraag.

Hoe kan ik een bijdrage voor mijn project aanvragen?

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van een ingevuld aanvraagformulier. 

Gebruikt u het aanvraagformulier om uw financiering voor uw project kenbaar te maken? Het apart bijvoegen van uw projectplan (vrij format) is dan verplicht.

Gebruikt u dit aanvraagformulier voor het aanvragen van een ontwikkelingsbudget (max € 12.100,-) dan kunt u volstaan met dit aanvraagformulier.

Het is aan te bevelen om, voorafgaand aan het indienen van het project, contact op te nemen met het secretariaat van LTO Noord Fondsen: 088 – 888 66 66.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van het project en de resultaten?

In alle gevallen wordt na toekennen van een financiering aan het project een samenvatting van de gehonoreerde projectaanvraag en een samenvatting van de resultaten openbaar gemaakt.

Hoe kan ik meer informatie krijgen?

Wilt u ook aan de slag met uw innovatieve ideeën, neem dan contact op het secretariaat van LTO Noord Fondsen: 088 – 888 66 66 of stuur een mail naar info@ltonoordfondsen.nl.