Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Zijn de erkende maatregelen verplicht?

Het nemen van maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder is al geruime tijd verplicht. In het Energieakkoord is afgesproken dat er een lijst met maatregelen komt voor alle sectoren waaronder ook de landbouwsector. Het gebruik van de erkende maatregelenlijst is vrijwillig, het is een hulpmiddel om te kunnen voldoen aan de verplichting genoemd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Het is ook mogelijk om een alternatieve maatregel te treffen die energie bespaart als dat bijvoorbeeld beter past binnen de bedrijfsopzet. 

Waar vind ik praktische informatie over de erkende maatregelen?

Per sector hebben wij praktijkbladen ontwikkeld. Hierin staat per erkende maatregel omschreven wat het is, hoeveel het kost, wat het u oplevert en welke bijbehorende subsidies er zijn. Klik op een van onderstaande linkjes om naar de praktijkbladen te gaan.

- Melkveehouderij
- Akkerbouw
- Pluimveehouderij
- Varkenshouderij

Ook kunt u meer informatie over de erkende maatregelen vinden op het kennisplatform AgroEnergiek.nl.


Op welke manier wordt er gehandhaafd op erkende maatregelen?

Het toezicht beperkt zich vervolgens tot controle of de erkende maatregel volgens de voorschriften is uitgevoerd. Als de erkende maatregel goed is uitgevoerd, wordt daarmee aangenomen dat aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

Als de maatregel niet of onvoldoende is uitgevoerd, wordt gekeken naar besparingsverplichting genoemd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De erkende maatregel is immers niet verplicht, maar een hulpmiddel om aan deze besparingsverplichting te voldoen.


Wanneer moet een erkende maatregel zijn uitgevoerd?

Een toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) maakt met u afspraken over het stellen van ‘redelijke termijnen’ voor het nemen van erkende maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw bedrijfseconomische situatie.

Waar moet ik op letten bij telefonische verkoop van energie?

De laatste tijd krijgen veel leden telefoontjes van verschillende energiecollectieven om over te stappen, dan wel zich aan te sluiten bij het betreffende collectief. In principe is er niets mis met telefonische acquisitie. Toch zijn er een aantal aandachtspunten waar u goed op moet letten bij telefonische verkoop. LTO ledenvoordeel heeft de aandachtspunten op een rij gezet.

Ik ben benaderd voor het afsluiten van een energiecontract. Waar moet ik op letten?

Het afsluiten van energiecontracten kan heel eenvoudig. Ze kunnen ook telefonisch en zelfs aan de deur worden verkocht.Als u spijt heeft van het snelle afsluiten van het contract,is het echter niet eenvoudig om er van af te komen.

De overheid heeft wetgeving gemaakt om consumenten te beschermen. Zo geldt er vanaf 13 juni 2014 voor consumenten een bedenktermijn van 14 dagen na afsluiten van het contract. Voor bedrijven geldt deze regelgeving echter niet. Voor de zakelijke markt wordt er van uitgegaan dat een ondernemer contracten begrijpt en weet wat hij of zij tekent.

Soms wordt de indruk gewekt dat meteen een handtekening nodig is om gegevens op te vragen bij de huidige energieleverancier. Of dat men na opname van een telefoongesprek eerst een offerte krijgt. Later blijkt dat er een contract is aangegaan. Het is mogelijk om zich te beroepen op het feit dat het contract is gesloten op basis van onjuiste informatie. Dit is echter moeilijk aan te tonen wanneer uit het contract of de telefoonopname blijkt dat het wel degelijk om een overeenkomst gaat.

Energieleveranciers die telefonisch of aan de deur energiecontracten verkopen, hoeven geen slechte aanbieding te hebben. Maar ga niet meteen af op een goed verhaal en een aanbod dat heel aantrekkelijk klinkt. Wanneer u geen risico wilt lopen om meteen aan een contract vast te zitten, vraag dan om toezending van de informatie en bedenktijd. U kunt het contract dan rustig bekijken en vergelijken met het aanbod en de tarieven van een nieuw energiecontract dat bij de huidige of een andere energieleverancier kan worden afgesloten.


Ik krijg een aanbod van een bedrijf voor een gratis SDE+ aanvraag voor zonnepanelen. Wat kan hier de reden voor zijn?

Er zijn marktpartijen die adverteren met ‘Wij vragen gratis voor u de SDE+ aan’. Het is fijn dat deze bedrijven u dit werk uit handen nemen. Maar vervolgens is de kans groot dat u verplicht bent, bij toekenning van de SDE+, de zonnepanelen bij dit bedrijf af te nemen. De kans is groot dat deze zonnepanelen veel duurder zijn dan de gemiddelde marktprijs. Let dus goed op de voorwaarden voordat u een overeenkomst aangaat.

 

Is het interessant om een kleine windmolen aan te schaffen?

Belangrijk bij de aanschaf van een klein windmolen is  de mate van storingsgevoeligheid en de cijfers bij welke windkracht (vaak vanaf 7)  de molen op het rendement komt (i.v.m. de terugverdientijd). Klik hier voor meer informatie over kleine windmolens.