Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op het driehoekje vóór de vraag om het antwoord erop te lezen. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem aan LTO Noord via info@ltonoord.nl.

Waar kan ik terecht met klachten en suggesties over het groene onderwijs in mijn regio?

U kunt met uw klachten en suggesties over het groene onderwijs in uw regio terecht bij de Beroepenveldcommissies. Wie de contactpersoon is in uw regio, leest u hier.

Hoe vind ik een stage of hoe word ik een stagebedrijf?

Je kunt een stageplaats zoeken via Stagemarkt.nl. Stagemarkt.nl is de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor stages in het beroepsonderwijs. Deze website is er voor iedereen die betrokken is bij het aanbieden, zoeken en vinden van een stage of leerwerkbaan.

Wil je een stagebedrijf worden, dan kun je dit melden via de bedrijvensite.

Welke arbeidsovereenkomst moet ik gebruiken voor BBL-leerlingen?

Neemt u een leerling in het kader van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) in dienst? Dan kunt u de modelovereenkomst speciaal voor BBL’ers gebruiken van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. In deze modelovereenkomst komt duidelijk naar voren dat het een BBL’er betreft. Voor BBL’ers kunnen namelijk soms andere regels gelden in het arbeidsrecht. Zo zijn BBL’ers uitgesloten van de ketenbepaling. Zorg er daarom voor dat duidelijk op papier staat dat de overeenkomst met een BBL’er is. Hier kunt u het model van de Werkgeverslijn voor gebruiken, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de opleiding. Als de Beroeps Praktijk Overeenkomst voortijdig door de leerling of door de school wordt beëindigd, eindigt ook de arbeidsovereenkomst. Download de modelovereenkomst in de kennisbank arbeid. Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088-888 66 88  of via info@werkgeverslijn.nl.

Ik wil een een studie gaan volgen. Is daar een financiering voor?

Vanaf 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om een levenlanglerenkrediet aan te vragen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het levenlanglerenkrediet. U kunt dan tegen gunstige voorwaarden uw les- of collegegeld lenen als u een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgt.

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt en nieuwe ontwikkelingen in het werk, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Voor u zelf als ondernemer of voor een medewerker.

De hoogte van het levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld. U kunt het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op levenlanglerenkrediet stopt, begint u 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. De rente staat dan telkens voor 5 jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen.