Europese organisatie van agrarische vrouwen

Copa Women is de Europese koepel van Vrouw & Bedrijf. op 19 november 2015 is Willemien Koning herbenoemd als voorzitter van het Copa-Cogeca Women’s Committee. Willemien Koning vervulde deze functie daarvoor al twee jaar. De herbenoeming is eveneens voor een periode van twee jaar.

U hoort hier Willemien zelf over het werk van deze commissie.