vrouw en bedrijf

‘Durf uw positie bespreekbaar te maken’

LTO Noord Vrouw & Bedrijf houdt op 15 november een webinar over positie van de meewerkende partner. Gaat u trouwen of samenwonen met een boer of tuinder? Of bent u al getrouwd of samenwonend? Bedenk dat er ook een zakelijke kant aan uw relatie zit. Hebt u van alles geregeld, zoals een beloningsregeling, verzekeringen en testament, actualiseer deze dan regelmatig. ‘Bijvoorbeeld jaarlijks in een gesprek met de accountant’, zegt agrarisch coach Dik Veefkind.

‘Je komt iemand tegen, je hobbelt mee en dan krijg je het bedrijf en de rest erbij.’ Zo verging het Miranda Nolten, die samen met haar man een melkveebedrijf heeft in Beuningen (Overijssel). Samen hebben ze vijf kinderen, van wie de oudste achttien jaar is. Nolten werkt mee op het bedrijf en heeft daarnaast haar eigen baan bij het lokale VVV-kantoor. Ook is ze bestuurlijk actief voor de commissie Vrouw & Bedrijf van LTO Noord.

‘De positie van de meewerkende partner is bij uitstek een onderwerp dat Vrouw & Bedrijf regelmatig voor het voetlicht brengt’, zegt Nolten. ‘Net als veel andere vrouwen werd ik verliefd op een boer. Eerst woonden we in het dorp, later verhuisden we naar de boerderij. Eerst was er een maatschap van mijn schoonouders en man, nu hebben mijn man en ik een man-vrouwmaatschap’, vertelt ze.

‘Onze accountant kaart jaarlijks bij ons aan of alles wat wij samen hebben geregeld, nog actueel is’, vervolgt Nolten. ‘Als er dingen veranderen in het gezin of bedrijf, kan dat reden zijn om in uw maatschapsakte, verzekeringen of testament iets aan te passen. Eén keer in de tien jaar aktes of papieren die in een la liggen eruit halen en doorlopen, is veel te weinig’, stelt ze.

‘Als Vrouw & Bedrijf wijzen we vrouwen op de blijvende aandacht voor dit onderwerp, op het belang van je zaken goed geregeld hebben. Als er problemen komen, bijvoorbeeld ziekte, echtscheiding of overlijden, is het te laat om nog wat te regelen. Daarom komen we op 15 november met een webinar waarin de positie van de meewerkende partner centraal staat.’

Bewustwording

Dik Veefkind, agrarisch coach en mediator, luistert geïnteresseerd naar het verhaal van Nolten. Volgens de coach draait het bij de positie van de meewerkende partner om twee belangrijke aandachtspunten: ‘Wees u bewust van uw positie en durf deze bespreekbaar te maken’, zegt hij.

‘Uw eigen wensen en ideeën naar voren brengen, is vaak moeilijk. Zeker als schoonouders nog nauw betrokken zijn bij het bedrijf, vraagt het moed en doorzettingsvermogen om uw eigen positie bespreekbaar te maken. Maak het bespreekbaar met uw partner, is mijn advies. En als dat moeilijk is, dan kan mogelijk de accountant of een adviseur hierin een rol spelen.’

Nolten vertelt dat zij vanaf het begin af aan mee heeft gewerkt in het bedrijf, meeging naar avonden van bijvoorbeeld LTO of het accountantskantoor en aanschoof bij een gesprek met een voerleverancier. ‘Mijn man vond het fijn dat ik mee wilde werken. Hij stond open voor het gesprek over mijn positie’, blikt ze terug.

Dat ziet Veefkind nog weleens anders. ‘Praten over een beloning van de meewerkende partner kan een lastig onderwerp zijn. Dat het soms als vanzelfsprekend wordt gezien dat de vrouw, vaak naast haar eigen baan en haar taken in het gezin, nog meewerkt in het bedrijf. Die vanzelfsprekendheid is vaak groot, maar niet altijd logisch of gewenst.’

Het is belangrijk voor meewerkende partners zich er bewust van te zijn hun eigen keuzes te maken, dat ze zich afvragen: wat wil ik wel of niet op dit bedrijf? Welke rol zie ik voor mezelf en wat hoort daar dan bij? Veefkind: ‘Durf daarover te communiceren. Benoem het.’

Daar hoort volgens de coach ook bij om elkaars verwachtingen te bespreken: verwacht u hetzelfde van elkaar? En geldt dat voor alle thema’s? Is er een sfeer van openheid? En hoe is de bereidheid om het over dit soort onderwerpen te hebben? ‘U hebt elkaar nodig om dingen goed te regelen’, vat hij samen.

Nieuwe generatie

Veefkind ziet dat de nieuwe generatie jonge boeren en hun partners op het vlak van zakelijke regelingen treffen, beter geïnformeerd zijn dan vroeger. ‘Het blijft van beide kanten vragen u er bewust van te zijn dat u elkaar hebt gevonden als liefdespartners, maar dat er ook een zakelijke kant aan zit. In tijden van vrede maakt u goede afspraken met elkaar. Stel dat er een echtscheiding komt, dan scheelt het veel gedoe als u de zaken goed hebt geregeld.’

Bij het bespreken van de zakelijke regelingen is het volgens Veefkind belangrijk om de emotie los te koppelen van de ratio. ‘U moet de ratio laten spreken om dingen zakelijk met elkaar te kunnen regelen en u daarbij steeds afvragen: is dit wat ik echt wil?’

In de eerste helft van 2019 houdt Vrouw & Bedrijf in elke provincie van LTO Noord een avond over de positie van de meewerkende partner. Nolten roept vrouwen met ideeën voor een spreker in de eigen provincie, op deze in te brengen bij Vrouw & Bedrijf.

Volgens Veefkind is het goed om in gesprek te gaan met collega’s over hoe zij het maken van onderlinge afspraken hebben geregeld. ‘Veel vakgenoten maken hetzelfde proces door, er is veel herkenbaarheid. Waarom zou u dat niet met elkaar delen? Dat zou ook goed passen op de avonden die Vrouw & Bedrijf gaat houden.’

Webinar

LTO Noord Vrouw & Bedrijf houdt op donderdag 15 november een webinar over de positie van de meewerkende partner. Aanvang is 10.30 uur. Voorzitter Willemien Koning van LTO Noord Commissie Vrouw & Bedrijf gaat tijdens het webinar in gesprek met agrarisch coach Dik Veefkind en Rinske Mantel-Kooistra van Mantel & Overtoom Notarissen over wat u zakelijk kunt regelen om problemen achteraf te voorkomen.

We vertellen niet alleen wat u kunt regelen, maar ook hoe u het bespreekbaar maakt. Waar moet u beginnen? Hebt u vragen aan de experts, dan kunt u die stellen tijdens het webinar. Deze vragen worden zoveel mogelijk tijdens de uitzending behandeld. Andere vragen worden later beantwoord via de kennispagina ‘meewerkend partner’ op de website van LTO Noord. Hier kunt u u ook aanmelden voor dit webinar. Deelname is gratis.


Bron: Nieuwe Oogst