LTO Noord Vrouw & Bedrijf: ‘Samenwerken met afdelingen’

Commissie Vrouw & Bedrijf van LTO Noord zette in 2018 in op samenwerking met de LTO Noord-afdelingen. ‘Wij willen integraal in de hele organisatie werken, we zitten niet op een eiland’, zegt Willemien Koning, voorzitter van LTO Noord Vrouw & Bedrijf.

‘Wij als commissie bedenken een format voor een avond, verzorgen sprekers en gaan met dit aanbod naar alle afdelingen van LTO Noord’, vertelt Koning. ‘Dat wordt al door veel afdelingen opgepakt, bijvoorbeeld over het onderwerp ‘Hoe blijf ik overeind in moeilijke tijden?’ Nu gaan we met avonden over de positie van de meewerkende partner de boer op naar de afdelingen, met als sprekers notarissen, juristen, accountants en agrocoaches uit de regio. Dit onderwerp is, zoals veel van onze onderwerpen, interessant voor vrouwen en mannen. Dus afdelingsbestuurders, pak in 2019 de samenwerking op met Vrouw & Bedrijf.’

Fiscale regelingen
In de belangenbehartiging maakt Vrouw & Bedrijf zich sterk voor het verbeteren van fiscale regelingen voor partners. Afgelopen jaar heeft de commissie veel aandacht besteed aan de compensatie voor gemist zwangerschapsgeld voor vrouwen die zijn bevallen in de periode tussen mei 2005 en juni 2008. Na diverse rechtszaken besloot de rechter dat dit toegekend moest worden aan alle vrouwen die in die periode zwanger waren. Tot 1 oktober konden vrouwen hiervoor een aanvraag indienen. Koning: ‘We hebben hier veel aandacht voor gezocht, met als resultaat dat veel agrarische vrouwen dit jaar een aanvraag hebben ingediend en een uitkering ontvangen van ruim 5.000 euro.’

EVAV 3.0
In Noord-Holland organiseerde Vrouw en Bedrijf de cursus Economische Vorming Agrarische Vrouwen (EVAV) 3.0. Dit format wordt uitgerold naar andere provincies. Op 23 januari start de EVAV 3.0 cursus in Flevoland en op 28 januari in Drenthe. Meld u HIER aan voor een van de cursussen.
Koning kijkt terug op een bijzonder jaar, waarin ze de officiële vrouwenvertegenwoordiger was voor de Verenigde Naties (VN) en werd genomineerd voor de Women of Europe Award 2018. De nominatie kreeg ze voor haar inzet in de belangenbehartiging en positieversterking voor agrarische vrouwen. ‘Maar dat werk doe je natuurlijk niet alleen. Bij Copa Women’s Committee, LTO en LTO Noord doen we dat echt samen met alle bestuurders van Vrouw & Bedrijf’, aldus Koning.

Activiteiten 2019
Vrouw & Bedrijf gaat op 24 januari in gesprek met Tweede Kamerlid Jaco Geurts met aansluitend een excursie naar de Tweede Kamer. De commissie zet zich in voor het versterken van communicatie intern en extern. Er worden avonden gehouden met Caroline van der Plas om leden te ondersteunen bij communicatie tussen boer(in) en burger.
De jaarlijkse Netwerkdag vindt plaats op vrijdag 8 maart op het TT-terrein in Assen, met interessante sprekers en workshops voor vrouwen uit de agrarische sector.

Bron: Nieuwe Oogst