Female leadership brainstorm en werksessie

En zo zat een delegatie bestaande uit Helma Vermue, Willemien Koning-Hoeve en Miranda Nolten van LTO Noord Vrouw en Bedrijf op 6 juni jl. aan tafel met Agriterra in Arnhem met als thema Female Leadership in coöperaties.

Samen met mensen van Agriterra en de LTO academie werd er informatie uitgewisseld en werd er gebrainstormd om een uitgebreider traject Female Leadership Training in diverse landen nog beter op de kaart te zetten.

Een onderwerp waar Agriterra aandacht aan besteedt en in de toekomst meer aandacht aan zal gaan besteden. Om dat te realiseren willen ze female leadership traject gaan opzetten, specifiek gericht op Africa in eerste instantie, maar wat op termijn ook uitgerold kan worden in andere delen van de wereld.

Het was een leerzame en vruchtbare middag voor alle deelnemers. Er is afgesproken deze werksessie een vervolg te geven in de toekomst.