V&B Groningen bezocht RWZI in Garmerwolde

Vrouw&Bedrijf Groningen kreeg donderdag 12 september de kans achter de schermen te kijken bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te Garmerwolde van Waterschap Noorderzijlvest. De hartelijke ontvangst lag in handen van waterschapsmedewerksters. Zij gaven behalve de rondleiding over het terrein van rioolwaterzuivering een uitgebreide inkijk in hun dagelijks werk en de taken van het Waterschap.

Agrariërs hebben veel met het Waterschap te maken. Stond het beheer tot voor kort in het teken van afvoeren van water; tegenwoordig speelt vasthouden van water in bergboezems een prominente rol bij het Waterschap. Met enorme aantallen gemalen, pompen, duikers, stuwen en inlaten wordt het water in goede banen geleid. Van beide kanten was het een nuttige gelegenheid om zaken als communicatie en aandachtspunten van boeren met waterschapsmedewerksters te bespreken.

Met de rondleiding werd getoond hoe het rioolwater uit de stad Groningen en een groot deel van de gemeente Groningen en Loppersum wordt gezuiverd tot het voldoet aan de kwaliteitseisen om het terug te geven aan het oppervlaktewater. Het rioolwater wordt eerst ontdaan van grofvuil zoals billendoekjes, takjes en meer ondefinieerbare troep die men blijkbaar door de wc spoelt en het wordt ontdaan van zand. Na de mechanische zuiveringsstappen volgt het biologisch zuiveringsproces. Het water komt in indrukwekkend grote beluchtingsbakken waar bacteriën het water zuiveren. Niet alleen met de ogen maar ook met de neus werden de verschillende processen ervaren. Bij het zuiveringsproces ontstaat slib. Dit slib en slib uit het beheersgebied wordt op Garmerwolde vergist in een vergistingsinstallatie. Middels grote generatoren wordt het biogas opgewekt tot elektrische energie dat zorgt voor de gehele energievoorziening op de rwzi. Het slib wordt vervolgens ontwaterd en gedroogd. Waar het slib vroeger terug ging naar de landbouw, wordt nu het gedroogde slib ingezet in de cementindustrie.