Aantal educatieboerderijen met keurmerk stijgt

Het aantal educatieboerderijen met een keurmerk is de afgelopen drie jaar met ruim honderd bedrijven gestegen naar 325 boerderijen. Een flinke groei, vindt voorzitter van Platform Boerderijeducatie Nederland, Arjan Monteny.

De educatieboerderijen beschikken over een keurmerk dat staat voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne van boerderijlessen. 'Boerderijeducatie is niet zomaar een uitje van een schoolklas naar een boerderij, maar een pedagogisch verantwoorde les', geeft Monteny aan. 'Daaraan worden eisen gesteld, bijvoorbeeld het halen van een bhv-certificaat (bedrijfshulpverlening) en een training Belevend Leren. Bovendien moeten de verzekering en VOG (verklaring omtrent gedrag) op orde zijn. Dat vragen organisaties waarmee we samenwerken ook, zoals het Nationaal Schoolontbijt en het programma Jong Leren Eten.'

 

Zevenhonderd
Ook het totaalaantal bedrijven, dat boerderijeducatie verzorgt, groeit. Het gaat om een lichte stijging, geeft Monteny aan. Hij schat dat er de afgelopen periode ruim dertig bedrijven zijn bij gekomen. In totaal komt het aantal educatieboerderijen hiermee op ongeveer zevenhonderd.

Verklaring voor de groei is de start van educatieboerderijen in gebieden als Zeeland, maar ook Flevoland en een aantal regio’s in Oost-Nederland, zoals Salland, zegt Monteny. 'Daar zijn regionale clubs ontstaan, die met boerderijeducatie aan de slag zijn gegaan. Zij verbinden educatieboeren en regelen contacten met scholen en andere organisaties in hun regio.'

 

Pluimveehouderij
Naast dat educatieboerderijen een professionaliseringsslag maken, merkt Monteny ook dat andere sectoren dan de melkveehouderij aanhaken. Begin dit jaar ging het platform de samenwerking aan met Agrifirm, in september sloot de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) zich aan en ook de pluimveehouderij zal binnenkort deelnemen aan het platform.

 

Klik hier voor het filmpje van Nieuwe Oogst TV.

Bron: LTO Nederland