Boerinnen bieden Kamerleden petitie aan

Boerinnen van Nederland hebben dinsdag in Den Haag een petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden. Daarmee vragen ze aandacht voor de emoties en stress in de boerengezinnen die worden veroorzaakt door de stikstofproblematiek.

De boerinnen maken zich zorgen over de toekomst. Die toekomst is onzeker door, naast de stikstofproblematiek, fosfaatrechten, regeldruk en het steeds veranderen van wetten en voorschriften. ‘Er werd erg positief op gereageerd’, vertelt Helma Vermuë van LTO Vrouw en Bedrijf. ‘We kregen het advies om de petitie langer open te houden. Zolang deze beleidswijzigingen nog spelen kan iedereen dus nog tekenen.’
‘Ik vind het een uitstekend initiatief’, reageert Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP. ‘We vergeten hier in Den Haag veel te makkelijk dat als we het hebben over bijvoorbeeld stikstof dat het gaat over mensen. Over boerengezinnen die de voedselproductie voor ons verzorgen.’

Vrouw & Bedrijf
De actie is opgezet door Helma Vermuë, Miranda Nolten, Kristel Vanhommerig en Willemien Koning. Vermuë, Nolten en Koning zijn actief binnen Vrouw en Bedrijf bij LTO Noord en Vanhommerig in het Netwerk Agrarische Vrouwen van LLTB. De actie hebben zij opgezet op persoonlijke titel. De voorzitters van de regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB steunen de boerinnen.
Uit de petitie: ‘We maken ons zorgen om onze boeren, ons gezin, ons bedrijf. We worden geconfronteerd met problemen die ons boven het hoofd groeien. We maken ons zorgen om de (geestelijke) gezondheid van de boeren. Om de voedselveiligheid in Nederland. Om de leefbaarheid van het platteland. Hebben we nog wel een toekomst?’ De boerinnen roepen landbouwminister Carola Schouten op oog te hebben voor de boerengezinnen.

Ondertekenen kan nog

De petitie kan nog worden ondertekend. Vermuë: ‘We roepen boeren, boerinnen maar ook mensen buiten de sector op om de petitie te tekenen. Zo kunnen we laten zien waar wij als boerinnen mee worstelen.'

De petitie kunt u hier ondertekenen.

Bron: Nieuwe Oogst