José de Boer vertegenwoordigt vrouwen in Groningen

José de Boer is de nieuwe voorzitter van LTO Noord Vrouw & Bedrijf Groningen. Begin dit jaar nam zij het stokje over van Bianca Valkengoed. ‘Ik vind het leuk om bestuurlijk actief te zijn en zet mij graag in voor de belangen van vrouwen op agrarische bedrijven’, luidt haar motivatie.

Samen met haar man runt De Boer een melkveebedrijf met 85 melkkoeien, bijbehorend jongvee en hobbyschapen in het Groningse Midwolde. ‘Vorig jaar kwam de vacature van LTO Noord Vrouw & Bedrijf Groningen op mijn pad’, vertelt zij. ‘Mijn voorgangster Bianca Valkengoed bracht deze vacature al eens onder de aandacht. Toen de vacature werd opengesteld, heb ik gesolliciteerd.’

‘Ik vind het fijn om buitenshuis wat om handen te hebben en vind het leuk om mee te denken in de belangenbehartiging en organiseer graag bijeenkomsten en excursies’, gaat zij verder. ‘Daarnaast bouw je een breder netwerk op. Dat waren voor mij de redenen om te solliciteren.’ Het bestuurswerk is niet nieuw voor de melkveehoudster. Naast bestuursfuncties die zij vervulde op de basisschool en in de dorpsvereniging, was de boer twee jaar voorzitter van Agrarische Natuurvereniging (ANV) BoerenNatuur Zuidelijk Westerkwartier en is zij momenteel lid van de Ledenraad van Rabobank Noordenveld West Groningen. ‘ANV BoerenNatuur Zuidelijk Westerkwartier is gefuseerd met de twee omliggende ANV’s. Collectief Groningen West is daaruit voortgekomen’, legt De Boer uit.

Digitaal vergaderen
Door de coronacrisis staan de bijeenkomsten die de voorzitter wilde organiseren momenteel stil. ‘Dat is jammer. Ook bestuurlijk gezien is dit een hele vervelende periode. Wij vergaderen digitaal, maar je zit het liefst met elkaar om tafel.

Door deze onzekere periode weet je niet wanneer je wat kan doen en wanneer je weer bijeenkomsten en excursies kan organiseren. Zo wilde ik samen met een groep vrouwen naar het provinciehuis. Die plannen waren al gemaakt, maar we hebben alles on hold gezet.’ Naast excursies en bijeenkomsten verzorgt LTO Noord Vrouw & Bedrijf Groningen samen met Flynth de cursus Economische Vorming Agrarische Vrouwen (EVAV) 3.0.


Bron: Nieuwe Oogst