Leg afspraken altijd goed vast

LTO Noord Vrouw & Bedrijf heeft het kennisdossier ‘Huisje-boompje-beestje’ opgesteld voor partners op agrarische bedrijven.

‘In dit dossier vinden zij informatie over bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, maatschapsovereenkomsten en het opstellen van testamenten’, vertelt voorzitter Willemien Koning.
Veel agrariërs en hun partners hebben vragen over de zakelijke kant van hun privé-leven, ervaart Koning. ‘Dat blijkt vooral uit onze bijeenkomsten over dit onderwerp.’

Tijdens deze bijeenkomsten, die nu door het coronavirus zijn uitgesteld, beantwoorden onder andere accountants en notarissen deze vragen. ‘Wanneer moet je wat regelen, hoe zit het eigenlijk met maatschaps- en samenlevingsovereenkomsten, welke beloningsvormen zijn er en hoe stel ik een testament op? Dat is maar een greep van wat we tijdens deze avonden bespreken’, legt Koning uit.

‘Om de kennis in deze coronaperiode toch onder de aandacht te brengen, kunnen partners informatie vinden in het kennisdossier.’ Dit dossier is opgedeeld in drie delen. Onder het kopje ‘Samen onder één dak’ is informatie te vinden over samenlevingscontracten, verzekeringen, pensioen, testamenten en kinderen.

Vijfstappenplan
‘Klik je bijvoorbeeld door op ‘Samenlevingscontract’, dan vind je meer informatie en een vijfstappenplan voor als je gaat samenwonen. Je wordt dan doorgestuurd naar de website van een notaris’, aldus Koning.
Daarnaast kan worden gekozen voor de overkoepelende onderwerpen ‘Samen voor het bedrijf’ en ‘Samen verandert’. Daarin staat bijvoorbeeld informatie over rechtsvormen van de onderneming, bedrijfsopvolging en meewerkende ouders en kinderen. Onder ‘Samen verandert’ staat wat te doen bij ziekte of invaliditeit, overlijden, faillissement en echtscheiding.
Koning vindt het belangrijk dat er aandacht is voor dit onderwerp. ‘Het maken van financiële en juridische afspraken is geen favoriete bezigheid, maar wel belangrijk. We zien vaak schrijnende situaties doordat zaken niet goed zijn geregeld. Zo kan een van de partners komen te overlijden. Als de weduwe of weduwnaar die het bedrijf mede heeft opgebouwd geen eigendomsrechten heeft, moet deze veel schenkbelasting betalen om het eigen bedrijf voort te zetten.’

Onwenselijke situaties
Ook bij echtscheidingen ziet Koning onwenselijke situaties waardoor een partner soms onevenredig weinig meekrijgt, na jarenlang op het bedrijf werkzaam te zijn geweest. ‘Kijk daarom goed naar de zakelijke kant van je privéleven’, adviseert Koning.
‘Verandert er iets in jullie situatie? Pas afspraken dan aan. Ook als je al jaren bij elkaar bent, is het raadzaam om de zakelijke kant van je relatie onder de loep te nemen. Daarmee voorkom je vervelende situaties’, besluit de voorzitter van LTO Noord Vrouw & Bedrijf.

Bron: Nieuwe Oogst