Taakomschrijving en bestuurdersprofiel commissie LTO Noord Vrouw & Bedrijf

LTO Noord Vrouw & Bedrijf draagt bij aan de bewustwording en versterking van de sociale en financieel economische positie van vrouwen in de agrarische sector. Daarnaast heeft zij aandacht voor maatschappelijke vraagstukken die ons allemaal raken. De commissie richt zich op het ondersteunen van vrouwen bij het creëren van een betere positie voor hun zelf - en in het verlengde daarvan van het bedrijf en het agrarisch gezin.

LTO Noord Vrouw & Bedrijf zorgt voor verbinding, bewustwording en faciliteren een kennisnetwerk. Door te focussen op persoonlijke én maatschappelijke uitdagingen creëert zij perspectief en draagt zij actief bij aan een toekomst¬bestendige agrarische sector – voor vrouw én gezin – voor ons allemaal. 

De commissie bestaat uit negen leden en een boventallig voorzitter. De leden zijn verbonden aan een provincie en zijn tevens portefeuillehouder voor één of enkele thema’s.

Tot de doelstellingen horen:

 1. Versterken van de sociaal-economische positie van vrouwen, (mede-) ondernemers en (meewerkende) partners op de agrarische bedrijven, mede ter versterking van het agrarisch bedrijf als geheel.
 2. De (mede-) ondernemers en (meewerkende) partners zijn zich bewust van hun financiële, sociale en maatschappelijke rol en positie en weten ernaar te handelen.
 3. Meer vrouwen actief op besluitvormende niveaus.
 4. Via een netwerk kennis- en ervaringen uitwisselen

Profiel lid commissie LTO Noord Vrouw & Bedrijf

Is in staat:

 • eigen visie en standpunt te verwoorden;
 • beleid van de commissie Vrouw & Bedrijf te verwoorden;
 • netwerk om haar heen te organiseren dat kan dienen als klankbord en voor het  mede-organiseren van activiteiten;
 • verbindingen te leggen binnen en buiten de organisatie over de eigen portefeuille;
 • signalerend, kader-stellend en controlerend op relevante dossiers;
 • contacten te leggen met leden en niet-leden;
 • gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen en uitvoeren Plan van Aanpak van de commissie;
 • te werken met moderne communicatiemiddelen.

Heeft een:

 • open houding naar leden, de eigen organisatie en voor de Vrouw & Bedrijf relevante maatschappelijke groeperingen;
 • vernieuwende en initiërende houding;
 • resultaat gerichte houding;
 • breed netwerk of is bereid dit te ontwikkelen.

Is:

 • verantwoordelijk voor de volle breedte van het werk van de LTO Noord commissie Vrouw & Bedrijf;
 • bereid deel te nemen aan een kennismakingsdag nieuwe bestuurders;
 • bereid deel te nemen aan benodigde bestuurders opleiding(en);
 • afkomstig van een agrarisch bedrijf;
 • circa drie dagdelen per maand beschikbaar. 

Geboden wordt aan nieuwe bestuurders:

 • Ondersteuning door een coach/mentor of sparringpartner.
 • Een kennismakingsdag/introductiedag voor nieuwe bestuurders.
 • Mogelijkheid tot het volgen van trainingen/workshops/leergangen voor bestuurders bij de LTO Noord Academie.
 • Samenwerking met een enthousiast en deskundig team van collega bestuurders en medewerkers.