Zuid Holland kringloop

Transitie

Twee keer las ik een stuk van Katrien Vermeer over transitie naar kringlooplandbouw en transities in het algemeen.

Vermeer noemt in haar ‘expertpaper’ voor de Tweede Kamer twee dimensies in een transitie, namelijk technologisch (machines, ICT, kennis) en sociaal (beleid, regels, verdienmodellen, netwerken). Deze twee lijnen lopen gelijk op in de veranderingen. Een prima leesbaar stuk met veel toelichting en achtergrond, voor de liefhebber te vinden via Google: transitie kringlooplandbouw.

Transities gaan niet van de een op de andere dag. Meestal duurt dat eerder een generatie. Dus we hebben tijd en moeten die ook benutten. Ik kijk weleens twintig jaar terug. Er is best veel veranderd in onze maatschappij en markt en dat zal over twintig jaar wel weer zo zijn.
Vermeer zegt dat ook al herkennen veel mensen zich in het concept van kringlooplandbouw, bij de implementatie zal het onvermijdelijk leiden tot nieuwe inzichten en tot nieuwe spanningen met bestaande overtuigingen, regels, financiële modellen, technologieën en samenwerkingen. Er is geen blauwdruk beschikbaar en dat moet ook niet. En dat transitie in kleine stappen het meest effectief is. Dat de rol van de overheid hierin bovendien klein is. Meer faciliteren dan regelen. Ik lees dan: ruimte bieden voor ondernemerschap.

Ook bij LTO Noord zijn we aan het veranderen. Om onze vereniging ‘fit’ te houden, hebben we in onze regio West gekozen om een deel van ons bestuurlijke budget vrij te houden om tijdelijke themabestuurders aan te stellen. De tweede is net gestart, Ton van Schie voor Energie & Klimaat.
Landelijk worden dertig Regionale Energiestrategieën (RES) opgestart waarin gemeente, provincie en waterschap samenwerken met andere betrokken partijen. Om per gebied te komen tot keuzes voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Daar willen we goed georganiseerd en dichtbij betrokken zijn, omdat dit grote effecten kan hebben voor onze bedrijven, in kansen en bedreigingen.
Succes Ton.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.