Ben Haarman

Belangenbehartiging 2.0

Afgelopen weken is wederom de spanning blootgelegd tussen enerzijds actievoeren en anderzijds het overleg aan de beleidstafels.

Waarom die spanning? Om reden dat je verschillend kunt denken over de aanpak om het doel te bereiken en/of dat én aan tafel én actievoeren door een en dezelfde niet altijd handig is.

Aan tafel gaat het om overtuigen op basis van feiten, argumenten en de juiste strategie. Bij een actie gaat het vaak om gevoelens en emotie. Wij zagen dat heel sterk op 1 oktober, maar eerder ook bij spontane acties als #doesnormaal en #kalverliefde. Daarnaast kan bijvoorbeeld AgriFacts zaken onderzoeken zonder rekening te hoeven houden met verschillende belangen.

Naast elkaar kan dus goed. Het versterkt zelfs. Van belang is wel dat je dan elkaar kent en erkent. In Denemarken vonden boeren de eenheid na een diep dal in 2008. Die eenheid onder de boeren was er ook op 1 oktober.

Belangenbehartiging blijft ook in de toekomst nodig. Maar de snelheid van nieuws, sociale me-dia en andere infolijnen dwingt ons daar anders op te acteren. Door die snelheid gaan berichten, waar of niet waar, snel rond wat vaak leidt tot verwarring en verdeeldheid. Diezelfde snelheid geeft ook kansen, namelijk snel meningen ophalen en informatie delen. Delen is vermenigvuldigen en veelheid leidt tot kracht vanuit eenheid.

Aan die eenheid moeten we nu rap gaan werken met elkaar in het belang van belangenbehartiging 2.0. De tijd van ‘wie kan het verst plassen’ is voorbij als we onszelf serieus willen nemen. De hulpmiddelen staan ons ter dienst. De 1 oktoberactie heeft laten zien hoe snel mensen zijn te bereiken.

Het vergt wel een andere bestuurlijke houding. Snel ophalen geeft de mogelijkheid tot snel schakelen, maar daar hoort elkaar vertrouwen bij én het besef dat inzet niet op alle momenten voor iedereen voordeel oplevert. Als wij in staat zijn elkaar op die manier te vinden, dan kunnen wij naast elkaar veel bereiken voor onze prachtige sector. Ieder in zijn kracht en samen #trotsopdeboer.

 

Ben Haarman

Ben Haarman

Regiovoorzitter Oost; thema's: Algemene Zaken (o.a. visie, strategie, organisatie en ledenbetrokkenheid) en Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland).

Naar alle weblogs van Ben Haarman

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.