Landschap

Coöperatie

In de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw kwam de coöperatie als verenigingsvorm in opmars, vooral onder boeren.

Een manier om samen de krachten te bundelen bij met name aan- en verkoop. Een aantal jaren terug leek deze vorm wat uit de gratie, maar het heeft zich wel voortgezet en momenteel staan er achtduizend coöperaties ingeschreven.

Samenwerken is weer in. Samenwerken is sowieso van belang en zeker voor de land- en tuinbouw met een sterk teruglopend aantal bedrijven. Tegenwoordig zie je de coöperatie steeds vaker tussen groepen met een verschillende achtergrond, maar met één gezamenlijk belang. Of het nu een coöperatie of een andere vorm is, het gaat om de samenwerking.

Veel samenwerkingen hebben betrekking op duurzaamheid, energie, klimaat et cetera. Partijen die vroeger lijnrecht tegenover elkaar stonden, zien nu in dat ze elkaar nodig hebben. Wij deden daar ook aan mee, maar zien nu ook de kansen en de noodzaak.

Zo starten we in Gelderland, samen met de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en het Agrarisch Natuur Collectief Veluwe, het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland. Omdat we met elkaar het inzicht hebben dat een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op én om het bedrijf (definitie WUR), ons gezamenlijk belang is.

Het een kan niet zonder het ander. Veel initiatieven zoals Vruchtbare Kringloop en Kunstmestvrije Achterhoek spelen hier al op in.

Veel bestaande samenwerkingen kunnen een rol spelen in onder meer natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw zoals minister Carola Schouten (LNV) het noemt. Al gaat gaat het mij niet om de naam, maar om wat u werkelijk doet. Bespreek het met elkaar en constateer dat u er al mee bezig bent en de vervolgstap klein zal zijn. Samenwerken met boeren is dé oplossing.

Ben Haarman

Ben Haarman

Regiovoorzitter Oost; thema's: Algemene Zaken (o.a. visie, strategie, organisatie en ledenbetrokkenheid) en Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland).

Naar alle weblogs van Ben Haarman

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.