Evert Jan Weijers 16

Investeren in relaties

Samen met het Gelderse AJK hebben we onlangs Gedeputeerde Staten van Gelderland uitgenodigd voor een werkbezoek. Onze reactie op de Koersnotitie Agrifood: ‘toekomst voor de Gelderse boer’ was de aanleiding hiervan.

Vanwege corona bestond het werkbezoek uit videobellen vanaf de bedrijven Schoneveld Breeding in Wilp en Melkveebedrijf Wijers in Voorst. Gedeputeerden Peter Drenth en Jan Markink en Commissaris van de Koning John Berends lieten zich bijpraten door ondernemers over wat de glastuinbouw doet op het gebied van duurzaamheid en energie en wat ze nodig heeft van de provincie. 

Belangrijk punt was ook dat sectoren die acteren op de internationale markt, niet eenvoudig nationale opgaven kunnen verzilveren. De aanwezige jonge boeren benadrukten de noodzaak van toekomstperspectief waar grondbehoefte een belangrijk onderdeel van is, maar ook tijd en verdienvermogen om aan de opgaven te kunnen voldoen. Vanuit de varkenshouderij werd krachtig neergezet dat voor de niet-grondgebonden veehouderij ondernemersruimte uit drie delen bestaat: financiële, fysieke en maatschappelijke ruimte. 

Waar het om gaat zijn de verhalen van de ondernemers zelf. Verhalen van zaken die hen dagelijks aangaan. Deze verhalen maakten indruk op de provinciale bestuurders en leiden tot een vervolggesprek. Verhalen die makkelijker in beeld worden gebracht door de relaties die zijn opgebouwd. Relaties die je nodig hebt, over en weer.

Sjaak van der Tak is benoemd tot ons landelijke boegbeeld. Ik ken hem als een man met een geweldig netwerk, de juiste voelsprieten en een man die investeert in relaties. Relaties die je nodig hebt. Niet om aan hun hand te lopen, maar om stappen te zetten en af en toe ook een stap terug te doen. Stappen en relaties die niet altijd te vertellen zijn in een nieuwsbrief, maar die vaak wel leiden tot iets wat later zomaar ineens geregeld is.

Een groot deel van ons bestuurlijk werk bestaat uit investeren in en onderhouden van relaties en netwerken. Landelijk, provinciaal en lokaal. Niet altijd zichtbaar, maar resultaatgericht en #vooronsallemaal.

Ben Haarman

Ben Haarman

Regiovoorzitter Oost; thema's: Algemene Zaken (o.a. visie, strategie, organisatie en ledenbetrokkenheid) en Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland).

Naar alle weblogs van Ben Haarman

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.