Landschap

Troonrede en stikstof

Opnieuw een week met agrarische ijkpunten. De troonrede ‘investerend de crisis uit’ lijkt wat betreft budget perspectief te bieden. Lijkt, want de komende weken gaat de Tweede Kamer in de diverse begrotingsvergaderingen de pot verdelen.

Onze oproep aan de politiek: maak het nu waar en laat boeren en tuinders ondernemen. Luister naar de verhalen van boeren en tuinders die zijn gedeeld via sociale media onder #vooronsland over hun toekomstperspectief. De diversiteit in onze sector is groot. Dat blijkt ook uit de verhalen. Iedereen heeft zijn eigen passie voor het vak.

Een aantal zaken komt keer op keer terug. Ten eerste: investeren zonder waardering kent grenzen. Ten tweede: steeds nieuw beleid voor het volgende jaar past niet bij bedrijven die gericht zijn op de volgende generatie. Ten derde: we ondernemen niet alleen voor onszelf, maar doen dat voor de hele samenleving.

Dat is een mooi bruggetje naar het extern salderen van stikstof waarvan een aantal provincies deze week meldde dit te gaan openstellen. Komen we hiermee ook ‘investerend de crisis uit’? Dat de openstelling er zou komen of gaat komen, was geen vraag. Wel onder welke voorwaarden.

Samen met de andere landbouwpartijen hebben we de provincies gewezen op consequenties en risico’s. ‘Zorg dat eerst de PAS-melders worden vergund, zorg voor een deugdelijk stikstofregistratiesysteem om én controle te houden én weglekken van stikstof te voorkomen. Zorg voor een werkvoorraad voor het gebied.’ De inzet van de gezamenlijke partijen krijgt effect. Overijssel opent het extern salderen met daarin een registratiesysteem om ‘de hand aan de kraan’ te houden.

Is het dan nu klaar? Nee. Hoewel het proces van vergunnen van de PAS-melders lijkt te zijn ingezet, moet het nog bewaarheid worden. Deze groep mag niet nog langer in onzekerheid blijven, evenals andere ondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld. De provincies moeten, net als wij, die druk op het kabinet hoog houden. Ook hier geldt ‘investerend de crisis uit’, ook voor het agrarisch deel van de samenleving.

 

Ben Haarman

Ben Haarman

Regiovoorzitter Oost; thema's: Algemene Zaken (o.a. visie, strategie, organisatie en ledenbetrokkenheid) en Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland).

Naar alle weblogs van Ben Haarman

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.