Landschap Utrecht Werkhoven

Wat een jaar!

2020 zal ons lang heugen. We ondervinden allemaal de gevolgen van corona. Door het virus zelf dat heel ingrijpend kan zijn of door het wegvallen van afzetmarkten, wat een aantal sectoren ontzettend hard raakt. Ook heeft het een behoorlijke ontwrichtende werking en zijn we wel klaar met het alleen maar digitaal vergaderen.

Het ontmoeten missen we. Privé, maar ook als het gaat om de dingen die ons dagelijks bezighouden, zoals stikstof, waarover we u heel graag zouden willen bijpraten. Zo staan de provincies in de startblokken voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Met onze afdelingsbesturen en andere landbouworganisaties hebben we afgesproken hieraan mee te willen doen, mits in de eerste fase duidelijk wordt dat er toekomstperspectief is voor de land- en tuinbouw, met ontwikkelruimte.

En dat de PAS-melders en de knelgevallen worden vergund. Dit laatste ligt vooral op het bord van de landbouwminister, maar de druk moet erop blijven. Ook verbinden wij ons niet aan de zogenaamde kritische depositiewaarde (KDW) voor stikstof, omdat er veel andere factoren zijn die hier ook invloed op hebben.

En zo zijn er nog veel andere zaken die de dagelijkse aandacht vergen, zoals de Regionale Energiestrategieën die over de energietransitie gaan, het nieuwe GLB-beleid dat met ingang van 2023 in werking treedt, de boer-burgerverbinding waar velen van ons actief in zijn en ook de Tweede Kamerverkiezingen voor komend voorjaar. Allemaal zaken waarover we graag zo nu en dan met u fysiek van gedachten zouden willen wisselen.

Natuurlijk schrijven we erover en houden we webinars, maar er gaat niets boven het met elkaar aan tafel zitten. Waar dan ook ruimte is voor het praatje onder elkaar of de vraag: ‘Hoe gaat het met jou?’. Juist dat persoonlijke aspect is in deze tijd zo belangrijk. 

We naderen kerst en de jaarwisseling. Een moment van terugkijken en van vooruitzien, maar ook voor de verbinding met de actie ‘Boeren en tuinders pakken uit met kerst’. Laten we vooral omzien naar elkaar. Ik wens u fijne dagen!

 

Ben Haarman

Ben Haarman

Regiovoorzitter Oost; thema's: Algemene Zaken (o.a. visie, strategie, organisatie en ledenbetrokkenheid) en Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland).

Naar alle weblogs van Ben Haarman

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.