bloemrijke akkerrand

Zekerheid en waardering

De beste wensen! Een van de meest uitgesproken openingszinnen sinds de jaarwisseling.

Maar wat gaat 2020 ons brengen? Ik hoop op zekerheid en waardering. Zekerheid om te kunnen bepalen welke koers we met onze bedrijven moeten varen en waar we over tien jaar staan. Waardering voor ons bestaan én de verdiensten die we nodig hebben om aan de verschillende maatschappelijke opgaven te kunnen voldoen. Politieke betrouwbaarheid is hiervoor een voorwaarde aangevuld met een flink portie gezond boerenverstand.

Boeren die ik de afgelopen tijd sprak, geven die behoefte aan. Die willen verder in het besef dat ‘verder’ anders zal zijn dan tot nu. De wil en ook de kracht is er. Het verleden heeft dat ook laten zien. Maar het belangrijkste nu is zekerheid, vertrouwen én het vermogen ook daadwerkelijk anders te denken.
Afgelopen jaren hebben al vele boeren meegedaan aan projecten als ‘Vruchtbare Kringloop’, ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ en ‘Bloemrijke Akkerranden’. Voor 2020 staat onder andere in Overijssel ‘Rijp en Groen’ op de rol en voor Gelderland het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw. Projecten die grondeigenaren ondersteunen te komen tot een meer biodiverse landbouw. Er gebeurt al veel, maar ondersteuning met kennis en nieuwe verdienmodellen is nodig.

Op het gebied van duurzame energie is de land- en tuinbouw al voor 45 procent dé leverancier. Ook voor het klimaat heeft de sector veel te bieden. We hebben oplossingen op vele terreinen. Toch zijn de oplossingen niet het probleem, maar de weg ernaartoe. Daarvoor is een overheid nodig die stuurt op doelen en ondernemers het vertrouwen en de ruimte geeft die doelen te bereiken. Ondersteuning van innovatie en minder beklemmende wet- en regelgeving zijn hiervoor nodig.

Wij pakken dan de kansen. Wij leveren dan wat de maatschappij van ons vraagt, want wij hebben oplossingen en wij willen ook in de toekomst boer of tuinder blijven, gewoon omdat we het kunnen en wereldwijd tot de besten behoren. Deze zekerheid en waardering wens ik u in 2020 toe.


Ben Haarman

Ben Haarman

Regiovoorzitter Oost; thema's: Algemene Zaken (o.a. visie, strategie, organisatie en ledenbetrokkenheid) en Landelijk Gebied (o.a. ruimtelijke ordening, verkeer, vitaal platteland).

Naar alle weblogs van Ben Haarman

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.