Koeien

Ontmoeten

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat wij als LTO Noord vorige week onze strategische visie 2020- 2025 naar buiten hebben gebracht. Het fundament van die strategische visie begint bij de vraag wie je bent als organisatie en wat wil je betekenen.

Wij hebben dat geformuleerd als “wij doen alles wat we kunnen doen, waardoor boeren en tuinders nu en in de toekomst kunnen blijven bijdragen aan de basis van ons bestaan”. Een kleine toelichting daarop. Met “de basis van ons bestaan” verwijzen we naar de producten die wij als land- en tuinbouw leveren. Voedsel en groen zijn basisbehoeften om te kunnen leven. Een belangrijke rol dus die wij als boeren en tuinders hebben. Met onze slogan: “LTO Noord achter de boer en tuinder, voor ons allemaal” willen we dat dan ook benadrukken. 

Het gaat erom dat wij jullie als leden centraal willen stellen en het voor en met jullie allemaal willen doen. We hebben in één van onze speerpunten dan ook benoemd dat we jullie proactief opzoeken om samen te kijken wat belangrijk is om lange termijn bestaanszekerheid voor jullie te creëren. 

Ik denk dat het belangrijk is omdat ook vooral met elkaar te doen, als collega’s onder elkaar en met onze deskundige medewerkers. Als ondernemers hebben we allemaal onze eigen kijk op de sector. Het is waardevol om elkaars meningen en motivaties te horen en elkaar te bergrijpen. We hebben daarbij wel een extra uitdaging. De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten heeft momenteel zijn beperkingen. Coronamaatregelen en adviezen wisselen met regelmaat en zijn moeilijk voorspelbaar.

Als LTO Noord willen wij er uiteraard alles aan doen om het risico van verspreiding te beperken. In de eerste plaats vanwege ieders gezondheid, maar uiteraard ook omdat we gezien hebben dat in de land- en tuinbouw de economische schade desastreuze gevolgen heeft. Toch kijken we graag samen met jullie hoe we elkaar de komende tijd wél kunnen ontmoeten. Digitaal, maar ook fysiek. Wij hebben daar ideeën bij, maar ik nodig jullie allemaal uit om met goede en creatieve ideeën te komen om te horen hoe jullie willen dat we met elkaar in contact staan.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.