landschap

Stemadvies

We kunnen kiezen voor nieuwe provinciale besturen en nieuwe waterschapsbesturen.

Voor land- en tuinbouw zijn dit heel belangrijke verkiezingen, omdat steeds meer wet- en regelgeving gedecentraliseerd wordt uitgevoerd. We merken dat regionale overheden binnen hun kaders steeds duidelijker een eigen stempel drukken op het beleid. Dat kan ons helpen met regionaal maatwerk, maar werkt ons ook dikwijls tegen vanwege politieke hobby’s of verkiezingshypes om stemmen te trekken.

Binnen LTO Noord zijn we al in 2018 begonnen met het beïnvloeden van deze verkiezingen. Er zijn veel werkbezoeken georganiseerd om politici met eigen ogen het ware beeld en verhaal te laten ervaren bij onze leden. Via deze weg en directe invloed van onze LTO Noord-leden bij partijen, is al gepoogd de programma’s te beïnvloeden. 
Nu, in de verkiezingstijd, proberen we ook in gezamenlijkheid binnen LTO Noord bijeenkomsten en gesprekken te organiseren.

Om te leren van de goede voorbeelden en ervaringen die er op dit gebied zijn en zo het ledengeld optimaal in te zetten. En om samen één geluid te laten horen. Daarvoor worden de LTO-standpunten bij actuele onderwerpen zoveel mogelijk gebundeld ingezet. Bijvoorbeeld over kringlooplandbouw, klimaat en energie, biodiversiteit, PAS, Afrikaanse varkenspest, wolven en GLB. Naast natuurlijk de sectorale standpunten. Maak gebruik van al dit voorwerk bij de organisatie van een politieke- of waterschapsavond, zodat we vanaf de basis hetzelfde geluid laten horen. De inhoud dient natuurlijk neer te slaan in goede collegeprogramma’s voor provincie en waterschap. 

Ik kan niet voor u beslissen op wie u moet stemmen. Wat ik wel weet, is dat al die landelijke discussies die misbruikt worden om deze verkiezingen te beïnvloeden niet van belang zijn. Mijn advies: kijk wat kandidaten de afgelopen periode gedaan hebben voor land- en tuinbouw. Laat in elk geval 100 procent van de boeren en tuinders gaan stemmen. Juist bij deze regionale verkiezingen kunnen we nog verschil maken.
In dit artikel wordt meer verteld over de aanpak en inzet van LTO Noord rond de Provinciale Verkiezingen.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.