Landschap

Aan het werk met visies

Hopelijk wordt 2019 een jaar waarin wijzelf, maar ook onze dieren, planten en bedrijven gezond zijn.

Ook dit jaar wordt het weer belangrijk om in LTO-verband samen op te trekken in het belang van boer en tuinder. 

De diversiteit tussen en binnen sectoren is enorm, maar een oude wijsheid blijft staan: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Daar zal ik me in 2019 weer voor inzetten. In 2018 zijn veel visies en plannen in de steigers gezet: kringlooplandbouw, klimaatakkoord, Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

In 2019 zullen stukjes van deze plannen op onze bedrijven gerealiseerd moeten worden. Voor boeren en tuinders zijn daarbij twee zaken cruciaal: is het nuttig wat van hen wordt gevraagd en kunnen zij de kosten terugverdienen in de markt? Wat we nu zien, is dat er alleen maar wordt geschoven met geld. Een boer die iets meer doet, krijgt iets meer of betaalt iets minder voor een dienst. Het geld daarvoor wordt in feite gehaald bij zijn collega die (nog) niet meedoet. En veel niet-agrarische organisaties hebben onze GLB-gelden al drie keer verdeeld voor hun respectievelijke stokpaardjes.

Als ik dan onder de kerstboom lees van gerespecteerde wetenschappers dat de vrije markt niet werkt voor boeren en tuinders of dat een deel van onze klimaatplannen (van het gas af en elektrificeren) geen winst oplevert, dan baart mij dat zorgen. En wanneer beslissers met een inkomen van drie keer modaal voor een gezin met een modaal inkomen bepalen dat die voor veel zaken wel meer zullen betalen, gaat dat niet gebeuren.

Ik eindig met de woorden van Hans Huijbers (voorzitter ZLTO) in het eindejaarsnummer van Nieuwe Oogst: ‘Een visie zonder realiteitsgehalte blijft een droom.’

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.