Bloeiende akkerranden

Boeren en biodiversiteit

Er is de laatste tijd veel media-aandacht over het onderwerp bermbeheer.

Media boden waarschijnlijk ook vanwege ‘komkommertijd’ alle ruimte aan personen en instanties die beweren dat wij boeren geen oog hebben voor natuur en biodiversiteit.

Dat komt hard aan, maar gelukkig weten we zelf wel beter. Biodiversiteit, ik heb het wel vaker gezegd, is ook voor onze eigen toekomst van levensbelang. Begin juli presenteerden we nog onze Ambities Plantgezondheid 2030 met de nodige aandacht voor biodiversiteit en het milieu. 
De media spreken nu vooral over ‘bloemrijke bermen’. Er werd beweerd dat wij ons daar niet voor willen inzetten. Onzin, maar we willen wel heel graag meedenken met bermbeheerders over de keuze van zaaimengsels. Want plantensoorten kunnen giftig zijn voor ons vee of onkruid vormen op de akkers.  En die schade willen we graag voorkomen. Ons streven is juist om minder gewasbeschermingsmiddelen in te zetten, dat staat duidelijk verwoord in genoemde Ambities. Daarnaast werkt LTO aan bloemrijke akkerranden, dit o.a. samen met de Vlinderstichting en FLORON. 

Het goed beheren van de bermen is een tweede punt. We zien graag dat het maaisel van bloemrijke bermen wordt afgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat zaden van planten overwaaien naar de akkers en weilanden. Goed beheer heeft ook alles te maken met verkeersveiligheid, zeker nu de oogstperiode weer is begonnen.

Samen nadenken over het beheer loont. Bermbeheerders lees dit als een uitnodiging!

 


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.