Bart Gussinklo

Een jaar op koers

Een jaar geleden begon ik als voorzitter van LTO Noord. De drie regio’s waren net gevormd en de vacatures voor regiobestuurders stonden open. Voor de modernisering van LTO Nederland lag er een advies. En nu: we hebben drie zeer enthousiaste regioteams met én bestuurders én medewerkers, die zich dagelijks voor u inzetten.

Samen met leden, afdelingen en externe partijen pakken ze zaken op die van belang zijn voor uw bedrijf. Ik verzeker u dat ze zeer fanatiek zijn. Waar landelijk actie nodig is, zitten ze mij en anderen voortdurend achter de vodden.

Goed en verantwoord
U vraagt zich wellicht af wat zo’n voorzitter nu doet voor zijn leden en hoe hij betrokken blijft. Een hoop taken die ik met het algemeen bestuur uitvoer, hebben te maken met het goed en verantwoord draaiende houden van het bedrijf LTO Noord, waarvoor uiteraard de dagelijks leiding bij directeur Roland Kip ligt.
Ik breng bezoeken aan diverse boerenbedrijven. Aan de keukentafel bespreek ik de individuele mogelijkheden en problemen. Dit is voor mij zeker ook een goede manier om kennis op te doen over sectoren die ik minder goed ken. Het is goed om uit eerste hand te horen waarvoor leden steun zoeken bij hun organisatie, waar ze dit vinden en wat beter kan.

Afdelingen
Ik bezoek regelmatig afdelingen om te vertellen en discussiëren over wat we doen. Dit zijn momenten waar ik samen met afdelingsbestuurders nieuwe input krijg. Die krijg ik daarnaast via overleggen met externe partijen en stakeholders.

LTO Noord Koers
Eind juni hebben we de LTO Noord Koers richting 2025 bestuurlijk vastgesteld. Daarin is onder andere besloten om de belangenbehartiging lokaal, regionaal en via verbindende thema’s te versterken. We gaan proactiever communiceren over wat we doen en hoe, binnen maar vooral buiten de organisatie. Er komt meer aandacht voor het werven van nieuwe (jonge) leden en de binding met leden. We zetten bovendien in op een effectieve en efficiënte samenwerking binnen LTO Nederland.

Modernisering LTO Nederland
Zelf ben ik nauw betrokken bij de modernisering van LTO Nederland. Het opnieuw inrichten van de werkorganisatie, de vakgroepen en portefeuilles verdient een zorgvuldige aanpak. Het gaat om mensen.
Als portefeuillehouder Omgeving voor LTO Nederland zit ik aan tafel bij landelijke organisaties en overheden. Het gaat dan over onder andere omgevingsbeleid, water, schade, pacht en kentekening. Samengevat was het een heel druk jaar. Maar we zijn op koers en de aanwezige dynamiek levert veel energie op.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.