Jaarovergang

Rond kerst en oud en nieuw is het tijd voor opruimen, terug- en vooruitkijken.

Bestuurlijk verleenden we weer vaak bijstand bij lokale, regionale en landelijke issues. Waren we tevreden? Soms, dikwijls wilden we meer. En ook beter uitleg geven binnen en buiten de vereniging over onze inzet.

Wat de LTO-familie betreft, LTO Nederland staat nu. En in vergelijking met voetbal: met de nieuwe trainer (directeur) hopen we een nog beter team te maken van sterspelers. De regionale LTO’s werken steeds beter samen en proberen op drie plekken niet hetzelfde wiel uit te vinden.

Plannen? De decentralisatie van beleid maken, vraagt om oplettendheid in de regio. Niet meer lasten en regels, maar meer ruimte om te blijven en te ontwikkelen.

Ook op ons bedrijf is het de tijd van terug- en vooruitkijken. De droogte zorgde voor veel extra werk en kosten. De oogst was slechter, niet dramatisch. Financieel gezien gaven de contractteelten nog wel een dreun. De laatste akker met peen wordt nu gerooid, we passen op de gewassen in opslag en bereiden ons voor op het nieuwe jaar. We doen kleine reparaties in de eigen werkplaats en denken na over vervanging. Bijvoorbeeld van onze spuittechniek vanwege aanscherping van de regels in 2019. Of van onderdelen in de pluimveestal om het Beter Leven-concept te behouden.

Verbreden? Klimaat is een hot item. We kregen helaas een afwijzing voor zonnepanelen op een schuur met mogelijkheden voor stroom terugleveren. Het net kan dit de eerste vijf tot tien jaar niet aan. Soms word je als individueel ondernemer niet gewaardeerd in je omgeving, als je meewerkt aan duurzame energie, in dit geval windmolens.

Als boer en bestuurder moet je flexibel zijn en met de grillen van het weer en je omgeving leren omgaan.

Ik wens ons allen succes in 2019.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.