Landschap

Meten en misleiden

Met ons nuchtere boerenverstand is het soms niet te begrijpen hoe onderzoeksresultaten worden gebruikt om te misleiden.

In de afgelopen week is onze sector minstens drie keer onterecht verkeerd in het nieuws gekomen. Ik hoef de onderzoeken denk ik niet te noemen, u heeft het vast ook gevolgd. En achteraf lees je dan weer dat een onderzoek nog niet is afgerond, dus dat er eigenlijk nog geen conclusies kunnen worden getrokken. En dat er niet is gekeken naar hoe de meetresultaten zich verhouden tot andere bronnen, zoals huishoudens en verkeer. Ook wordt er geen rekening gehouden met uitkomsten van eerdere onderzoeken die heel andere resultaten geven voor de landbouw. 

Vanuit LTO Noord hechten we samen met de andere LTO’s veel waarde aan goede onderzoeken en metingen. Dat doen we met en voor land- en tuinbouwers, waar mogelijk samen met andere partijen. Niet in de minste plaats om de effecten te meten van wat we al hebben gedaan en gelaten in de afgelopen jaren als het gaat om het verminderen van emissies. En bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een efficiënt gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, daar gaan we voor.
We delen daarom niet het pessimisme van de onderzoeken. Boeren en tuinders zetten zich elke dag in voor groene, gezonde en gewaardeerde producten die zijn geproduceerd op een manier die veilig is voor mens, dier en milieu. Dit is en blijft ook onze boodschap richting media. En niet alleen in verkiezingstijd. 

Andersom bieden onderzoeksresultaten mogelijkheden voor onze sector. De gezondheidsrisico’s bij asbestsaneringen blijken te zijn overschat. Vanuit LTO Nederland pleiten we er nu voor dat wij, risicogericht, eenvoudiger en goedkoper kunnen saneren als dit inderdaad geen gezondheidsrisico’s oplevert. Misschien komt dit onderzoek voor u te laat, toch zoeken we de kansen en kijken we vooruit. Gewoon met ons nuchtere boerenverstand.


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.