Aardappelen

Oogsten voor u

Ik wil het dit keer met u hebben over oogsten. Ik bedoel niet het oogsten als boer en tuinder, maar als belangenbehartiger.

Alle bestuurders die actief zijn bij LTO Noord, zijn druk met het opbouwen van een netwerk met mensen waar we als boeren en tuinders mee van doen hebben. Uiteraard onze afnemers en leveranciers, maar als belangenbehartiger veel meer de mensen die de randvoorwaarden bepalen voor ons bestaan als ondernemer. Zo zijn we actief bij gemeenten, provincies, waterschappen, op diverse ministeries in Den Haag en bij diverse directoraten-generaal in Brussel.

Ook besteden we steeds meer aandacht aan niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en ande-ren die iets vinden van ons doen en laten.

Met overheden gaan de meeste discussies nog over harde randvoorwaarden waar je over van mening kunt verschillen over hoe streng zaken geïnterpreteerd moeten worden. Maar het is een rationele afweging.

Bij ngo’s en actiegroepen zijn het vaak discussies op basis van emotie en gevoel. Dit soort meningsverschillen zijn moeilijk te ‘winnen’. Maar door het bieden van inzicht in onze bedrijfsvoering en het kweken van begrip voor onze belangen is voor de toekomst wel winst te behalen.

Het afgelopen jaar heb ik dan ook veel tijd geïnvesteerd in het leren kennen van mensen die iets van ons willen of die iets over ons vinden. Je hoopt dan vervolgens dat je banden opbouwt waarmee je in het geval van belangenverschillen open met elkaar kunt zoeken naar oplossingen. Steeds vaker moeten we hierom eerst bondgenoten zoeken om onze doelen te bereiken.

In Barneveld zie je hoe een jonge, enthousiaste LTO Noord-afdeling - ik bedoel LTO Noord Gelderse Vallei - hierin slaagt door samen met gemeenten en deskundigen op de bres te springen voor haar leden door een informatiebijeenkomst over fipronil voor pluimveehouders te houden. Dit snelle handelen kan alleen doordat er al veel geïnvesteerd is in de relatie en dit in crisistijd verzilverd (geoogst) wordt door alle partijen.

Leden konden oogsten door bijgepraat te worden en kregen de gelegenheid om vragen te stellen.Niet dat alle antwoorden al gegeven konden wor-den, maar dikwijls wel de routes die verkend wor-den voor mogelijke oplossingen. En natuurlijk je gesteund voelen door je organisatie en collega’s.

Wij, bestuurders en medewerkers, blijven aan het werk om voor u te oogsten. Soms in een crisis, maar vooral om met elkaar in dit land een duurzame, economisch gezonde toekomst te hebben.

Jakob Bartelds
voorzitter LTO Noord

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.