koeien veenweidegebied

Pompen of verzuipen

Het onderwerp 'veenweide' is hot op dit moment in alle LTO Noord-regio’s.

Overheden, van lokaal tot landelijk, en diverse ngo’s houden zich bezig met oplossingen voor het ‘behoud’ van deze gebieden. Dat doen ze vanuit hun verschillende doelen en taken. Wat ze bedenken en besluiten, heeft allemaal effect op uw en mijn bedrijf.

Bij het rijk staat vanuit de klimaatopgave de uitstoot van CO2 centraal. Beweerd wordt dat onderwaterdrainage niet de oplossing is. Via pilots pro-beren we duidelijk te maken dat infiltratie van water bodemdaling stopt of vertraagt en hiermee dus de CO2-uitstoot. Waterschappen kijken naar mogelijkheden om water vast te houden in deze gebieden, in het belang van de watervoorziening. Provincies kijken naar het ruimtegebruik. Voor veenweidegebieden geldt dat deze zowel de functie landbouw, wonen als natuur kunnen hebben.

Vanuit onze visie kan een en ander samengaan, bijvoorbeeld door natuurinclusieve landbouw toe te passen op sommige plekken. Maar functieveranderingen moeten met de gebieden worden besproken. Er moeten oplossingen komen voor zowel de continuïteit van het agrarisch bedrijf als de financiële schades. Ngo’s sluiten voor hun visies aan bij argumenten of voegen er eigen specifieke argumenten aan toe zoals biodiversiteit en dieraantallen. Dit maakt dat de veen(weide)gebieden van alles over zich heen krijgen.

In de LTO Noord-regio’s zijn medewerkers en bestuurders specifiek ingezet op dit onderwerp. Er wordt hard gewerkt om onze standpunten bij de relevante provincies in de coalitieprogramma’s te krijgen. We nodigen iedereen uit om eens met eigen ogen en oren te kijken en te luisteren in deze gebieden. Willen we grote watervlaktes met water in de kelder, vliegen op het balkon? Of een gevarieerd landschap, netjes onderhouden met koeien in de wei?

Er is op alle fronten aandacht, maar we zullen onze wensen nog beter moeten communiceren naar onze boeren, burgers en beleidsmakers. Onduidelijkheid over doelen en oplossingen mogen de ontwikkeling van de sector niet hinderen.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.