Akker - Jan Overeem

Vakantietijd

Het is volop vakantietijd in Nederland. Miljoenen mensen nemen afstand van de dagelijkse routine en zetten thuis of elders de zorgen even opzij. Het is hun van harte gegund.

Er zijn echter ook mensen voor wie de zorgen zich nu juist opstapelen. Dat is in het bijzonder het geval voor onze pluimveehouders. Twee weken geleden kwamen de eerste signalen dat eieren mogelijk te veel van de verboden stof fipronil bevatten. Inmiddels zijn bijna tweehonderd leghennen-, opfok- en broedbedrijven geblokkeerd.

Voor de getroffen bedrijven is het een bijzonder hard gelag. De financiële schade is nog amper te overzien. Extra zuur is dat alles erop wijst dat de ondernemers geen schuld hebben aan dit drama. Ze lieten het afgelopen halfjaar in goed vertrouwen een bloedluisbehandeling in hun stallen uitvoeren. Wie kon vermoeden dat elders in de keten op gewetenloze manier een niet-toegestaan insecticide in het te gebruiken middel werd gemengd?

Dit soort criminaliteit - want dat is het - is blijkbaar nooit helemaal uit te sluiten. Maar de fipronil-affaire maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk het is alleen zaken te doen met betrouwbare en gecertificeerde bedrijven. Dat is geen kwestie van misplaatste argwaan, maar van broodnodige zekerheid.

Intussen is een crisisteam van LTO-NOP geformeerd om waar nodig bijstand te verlenen. Pluimveehouders kunnen met hun vragen vanzelfsprekend terecht bij de infolijnen van LTO Noord, LLTB en ZLTO. En de regionale organisaties staan klaar voor pluimveehouders die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Want ook al zit het opzijzetten van de zorgen er voorlopig niet in, een luisterend oor kan vaak toch wat opluchting geven.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.