Geit

Portefeuillehouder Gezonde Dieren

Het is volop in het nieuws geweest, ik heb er een functie bij. Per 14 februari 2017 ben ik benoemd als portefeuillehouder Gezonde Dieren. Deze portefeuille gaat over diergezondheid over alle sectoren heen.

Mijn taak zal vooral bestaan uit het leggen van verbindingen tussen de sectoren en de maatschappij enerzijds en de sectoren onderling anderzijds. Tussen de sectoren om kennisdeling te bevorderen. Naar buiten om signalen van bezorgdheid vroeg op te sporen en het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Ook in tijden van een dierziektecrisis zal ik de spin in het web zijn.

Naast diergezondheid staat ook dierenwelzijn op de agenda. Ik ga me hier de komende tijd verder in verdiepen. Dat betekent ook dat ik in de loop van dit jaar mijn functie als vakgroepvoorzitter van LTO Melkgeitenhouderij neer zal leggen. Ik ben nu bezig aan mijn achtste bestuursjaar en zou begin 2018 het stokje overgedragen hebben. Dat moment komt nu misschien wat eerder. Concreet betekent dit dat we op zoek gaan naar een nieuwe bestuurder binnen de vakgroep. Tot die tijd gaat de vakgroep ambitieus aan de slag met de doelstellingen, die zij zich dit jaar gesteld hebben. Wordt vervolgd….

Jeannette van de Ven

Jeannette van de Ven

Voorzitter LTO vakgroep Melkgeitenhouderij, portefeuillehouder 'Gezonde dieren'

Naar alle weblogs van Jeannette van de Ven

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.