natuurinclusieve landbouw

Natuur en pacht

Het wordt tijd voor een vernieuwde kijk op natuur volgens mij.

Ik weet dat het een beladen onderwerp is, van alle kanten overigens. Volgens mij vooral door onwetendheid en dat maakt veel gesprekken onhandig. Gelijk kan ik ook melden dat ik praktijkervaring heb. Wij beheren namelijk 25 hectare natuur met onze schapen of eigenlijk vooral met de trekker en maaier. En daar zit een haakje naar dit onderwerp.

Alle natuurdoelen werken met beperkingen. Dat gaat vaak over bemesten, maaitijd en het weiden met vee. Als ik naar de vertaling kijk van de natuurdoelen naar gebruiksbeperkingen, verboden en verplichtingen, ben ik elke keer verbaasd. Zeer weinig boerenverstand. Wanneer ik zoek naar de onderbouwing van alle ‘eisen’, dan lijkt die flinterdun. Is hier iets anders aan de hand? Minder vee? ‘Ontweiden’ noem ik dat en dat is niet wat de maatschappij wil, zie ik in enquêtes en hoor ik zelf ook van de mensen die langs ‘onze natuur’ fietsen.

Veel natuurgronden worden door boeren gepacht. Mede hierom is in de nieuwe LTO-pachtvisie een voorzet gegeven voor ‘natuurpacht’. Naast reguliere pacht is dit een aanvulling die hard nodig is. Tijd om daar met z’n allen inzet voor te plegen. Uitgangspunt is om de pacht te borgen voor twaalf jaar, met een gereguleerde pachtprijs en de beheervergoeding voor de boer in plaats van de terreinbeherende organisatie.

Deze LTO-pachtvisie kan helpen, als we het goed doen tenminste. In het verleden, maar ook nu nog, doen sommige van ons het echt verkeerd. Natuur alleen een keer klepelen omdat het alleen nodig is voor de grondgebondenheid of mestplaatsingsruimte. Voer voor de tegenstanders van meer eigen verantwoordelijkheid voor boeren.

Om dan te zorgen dat we kwaliteit leveren, is het belangrijk te borgen dat we ons best doen en de ondernemersruimte krijgen. Van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. We hebben als landbouw een stevig netwerk van agrarische collectieven die dat mogelijk kunnen faciliteren. Kan een gebiedsregisseur dan helpen om kwaliteit te borgen? Op naar betere natuurpacht.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.