akkerbouw

Op eieren lopen

Besturen is soms ‘op eieren lopen’. En dat is nu het geval, met zoveel drukte rond biodiversiteit, stikstof, klimaat, bodemdaling, water en meer…

We zitten als landbouw in de actiestand en dat was ook nodig. Keerzijde is dat er minder ruimte over is gebleven om bestuurlijk in de oplossingsstand te gaan staan. Toch zullen we waarschijnlijk binnenkort in deze oplossingsmodus moeten komen. Ik merk dat een aantal bestuurders behoorlijk onder druk komt te staan. Aan de ene kant hoort dat bij het vak. Anderzijds merk ik dat het wel harder en platter gebeurt dan wenselijk is.

We lopen met z’n allen het risico dat er krampachtigheid ontstaat binnen LTO en andere partijen die bezig zijn om aan werkbare oplossingen bij te dragen. Daarom zijn we op veel plaatsen in gesprek met onze leden en met andere groepen in de ‘brede coalitie’. Tot nu toe gaat dat vooral goed en worden we als land- en tuinbouw vaker gehoord en gezien. Dat werd overigens ook wel tijd.

Door de toegenomen aandacht voor de positie van de landbouw, merk ik dat natuur- en milieuorganisaties ook een tandje bij zetten in hun lobby rond stikstof. En dit doen ze niet altijd even chique. In sommige provincies pleiten ze voor het afnemen van delen van onze Wet natuurbescherming-vergunningen. En dan verwachten ze de volgende dag weer met ons als partner te kunnen werken. Een erg ingewikkelde, polariserende en ongemakkelijke tijd. Volgens mij hebben we elkaar nodig. 
Hopelijk begrijpen de overheden inmiddels dat de land- en tuinbouw goed gehoord moeten worden over de verschillende onderwerpen. En dat we werkbare oplossingen en doelen willen vinden met elkaar. Niet steeds meer regels. Wel sturen op doelen, waardoor er meer ruimte komt voor vakmanschap en innovaties. Toevallig zijn we daar wereldberoemd mee geworden. 

Actievoeren helpt meestal maar een tijdje, het moet aandacht opleveren en daarna moeten we oogsten door onderhandelen en dialoog.
Dat laatste moment komt dichterbij en ik ben heel erg benieuwd of het ons lukt die omslag op precies het goede moment te maken.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.