Politiek en emmers

Op dit moment worden in veel provinciehuizen gesprekken gevoerd over de vorming van een coalitie nu de verkiezingen van de Provinciale Staten achter de rug zijn.

De uitkomst betekent, zoals we al voorspelden, een ingewikkelde zoektocht naar een meerderheid. Daar wil ik nu buiten blijven, ieder zijn klus. Wat we wel doen is zowel (ruim) voor als na de verkiezingen de belangrijkste punten voor de land- en tuinbouw inbrengen bij iedereen. Welke partijen uiteindelijk in de coalitie komen en wie de gedeputeerden worden is voor ons allemaal belangrijk en dus zijn we nieuwsgierig. Hebben ze kennis van/over de actuele land- en tuinbouw? Of zijn het oude beelden?

Als kennismaking hebben we in ieder geval bij hun installatie in de Staten alle voorzitters van politieke fracties in ons werkgebied een ‘LTO Noord-emmer’ met streekproducten gegeven. De eerste winst is dat de mensen, ook de vele nieuwe, ons alvast herkennen. De bijvangst was dat we ook genoemd werden en zichtbaar waren in het NOS-journaal. Dat is toeval.

Veel van het werk dat wij als LTO-bestuurders doen gebeurt achter de schermen en buiten het zicht van veel van onze leden en niet-leden. Niet omdat het niet zichtbaar mag zijn, maar vooral omdat het vaak niet direct nieuwswaardig is en omdat het hoort tot het ‘basiswerk’ van onze belangenbehartiging. Zoals het onderhouden en uitbouwen van ons netwerk, het maken van analyses en voorstellen voor beleidsstukken en het ontwikkelen en de regie voeren op projecten voor een sector of regio.

Drie politieke partijen, VVD, Groen Links en Forum voor Democratie, zijn de grote partijen in onze regio. Twee daarvan kennen wij als LTO maar beperkt. De een omdat ze nieuw is in de provincie en de ander omdat haar agenda vaak niet goed bij onze paste en we haar niet nodig hadden voor een meerderheid. Waarschijnlijk is dat nu anders en ik reken erop dat onze LTO Noord-emmer helpt een brug te slaan naar meer en beter contact. Dat is nodig om elkaars agenda’s beter te kennen en om de partijen te helpen om ‘met verstand van zaken’ besluiten te nemen over de land- en tuinbouw. 

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.