Actie 14-10-2019 Trekkers verzamelen ZH

Protest bij provincies

Voor mij is actievoeren spannend, omdat ik van het overleg ben en dat voor en achter de schermen uitleggen.

Toch heb ik maandag als waardevol en nuttig ervaren, als ‘actievoerder’ met een bredere groep dan alleen LTO Noord-leden. Ik was met een breed team in de voorbereiding betrokken bij de protesten bij vier provinciehuizen in regio West. Ik heb Noord-Holland bezocht omdat we daar ‘s middags een Provinciale Commissievergadering Natuur, Landbouw en Gezondheid bij konden wonen. Daar hadden we spreektijd op de onderwerpen stikstof en faunaschade.

Omdat we in deze provincie samen optrokken met meer landbouwvertegenwoordigers op deze dag, hadden we goed afgestemd wat we gingen doen en wat we gingen zeggen, ieder vanuit zijn eigen kracht. Zo was er een focus vanuit LTO Noord en de AJK’s op ons ongenoegen over de werkwijze van de provincie en regelgeving voor veehouderij en plantaardige teelten. Vanuit de actiegroepen over de effecten op hun bedrijven en het onfatsoen van de politiek. De natuurvereniging sprak over de onlosmakelijke verbinding tussen het houden van vee op grasland met natuurwaarden.

In elke provincie is de samenwerking verschillend geweest, maar er was saamhorigheid en één geluid. Een krachtig geluid. Dat is nodig met de huidige politieke samenstelling in Den Haag en op onze provinciehuizen.

De commissievergadering was voor velen een eyeopener. Zo liggen dus de politieke verhoudingen en zo wordt er over ons gesproken door verschillende partijen. Afspraken maken is daardoor ingewikkeld en succes behalen niet zomaar geregeld. In die realiteit weer ordentelijk naar huis gaan, is lastig en merkbaar spannend. Gelukkig zijn we daar, op Groningen na, in geslaagd.

Om zaken te kunnen doen voor de land- en tuinbouw, helpt een goed imago ons enorm. Daarnaast hebben we onze lobbykracht goed georganiseerd. Dat hebben jullie goed kunnen horen en zien. Dat inzicht in de provinciale politiek is een waardevolle bijvangst van deze actiemaandag. Dank iedereen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.