Landschap

Vernieuwen

Voor onze belangenbehartiging zijn we bezig met vernieuwing en gelukkig niet alleen nu. Vorige week hebben we in Nieuwe Oogst met de drie regiovoorzitters al een aftrap gegeven aan de veranderingen en vernieuwing bij LTO Noord.

Deze week sprak ik in Noord-Holland in voor de nieuwe omgevingsverordening. Te vaak zien we in plannen zoals bestemmingsplannen, omgevingsvisies van provincies en bijvoorbeeld landelijke ideeën rond landbouwconcentratiegebieden of bufferzones een behoudzuchtige stijl, dus te weinig ruimte voor vernieuwing en diversiteit. Juist dat hebben we nodig. In de genoemde omgevingsverordening van Noord-Holland zit een aantal onderdelen die ik als voorbeeld gebruik.

De eerste is dat voor de ontwikkeling van activiteiten in het kader van multifunctionele landbouw zoals zorg, kinderopvang, boerderijwinkel et cetera alleen kleinschalige mogelijkheden worden geboden. Daar zijn we het echt niet mee eens. Het is zelfs zo dat 25 procent van de agrarische bedrijven al een nevenactiviteit heeft en we zien dit verder ontwikkelen. Het wordt zelfs gestimuleerd, ook door provincie Noord-Holland. Daarom gaan we dit nu samen oppakken.

De tweede heeft te maken met een nieuwe term: Bijzonder Provinciaal Landschap. Voor bedrijfsontwikkeling of aanpassing/vernieuwing is volgens hun voorstel een langere procedure via de provincie nodig. Dat is een onnodig traject voor normale bedrijfsontwikkeling met zowel in tijd als geld een nadeel ten opzichte van bedrijven elders.

Voor een mooi landschap heb je vitale bedrijven nodig. Het landschap is een dynamisch geheel en geen museum. Daar horen normale regels te gelden. Om recht te doen aan de extra aandacht voor het landschap in deze specifieke gebieden, kun je wel met elkaar voorstellen om de bedrijven zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Met overzichtelijke ingrepen in het ontwerp en de erfbeplanting kun je veel bereiken.

Vernieuwen moet worden gestimuleerd, niet ontmoedigd.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.