Voedingsbodem

Een van de belangrijke thema’s van de komende verkiezingen is de bestemming van grond. Vaak gaat het om claims op onze landbouwgrond.

We zien allang dat veel wordt afgesnoept van de beschikbare landbouwgrond. Dit raakt alle sectoren en is voor velen een belangrijke reden om lid te zijn van een belangenvereniging als LTO Noord. 

Typisch zo’n onderwerp waar ik als individuele ondernemer nauwelijks invloed op heb. Binnen LTO Nederland wordt op dit moment een enquête gehouden om de ‘grondvisie’ weer actueel te maken. Die zit dit sinds een week in je mailbox. Met deze enquête heb je invloed en werk je mee. Deze enquête is een onderdeel van onze grondvisie die wordt ingezet tijdens de coalitieonderhandelingen van het te vormen nieuwe kabinet.

Natuurlijk gebruiken we de input ook in provinciehuizen en bij waterschappen en gemeentes.
Historisch gezien zouden de consumenten en beleidsmakers moeten opkomen voor het behoud van landbouwgrond. Zo’n achtduizend jaar geleden konden steden ontstaan door de start van de ontwikkeling van landbouw. Mensen hoefden voor het eerst niet meer druk te zijn met het verzamelen van hun eigen voedsel. Die taak kwam steeds meer in handen van specialisten. En daarmee kwam ruimte voor anderen om zich op andere vlakken te ontwikkelen.

Het belang van goede landbouwgrond is een historisch feit. Zo’n vierhonderd jaar geleden bijvoorbeeld, toen de Purmer en Beemster zijn ingepolderd voor het borgen van de voedselvoorziening van Amsterdam. En in de vorige eeuw natuurlijk de Wieringermeer en Flevoland. Als je op dit moment op veel landkaarten kijkt of in beleidsdocumenten, staat landbouwgrond erop als ‘witte vlekken’. En dat in een van de meest vruchtbare delta’s. Dat lijkt uit te nodigen om er ongebreideld andere bestemmingen aan te geven. En dat is volop aan de gang.

Wij komen binnenkort met een grondvisie. Wanneer burgers en beleidsmakers enig historisch besef hebben, is dit de basis voor een nieuwe beweging die erg zuinig is op onze landbouwgrond, de voedingsbodem van onze maatschappij.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.