Door welke bril bekeken

Veenweide is een veelbesproken onderwerp. In die discussie zie je landbouw en natuur(partijen) als twee coalities tegenover elkaar staan.

Volgens deskundigen kan op veen een belangrijk deel van de CO2-reductie worden gehaald. De natuurcoalitie gebruikt deze informatie om aan te tonen dat het waterpeil omhoog moet. Onderzoeken tonen namelijk aan dat daarmee ook andere doelen kunnen worden bereikt, zoals biodiversiteit en stikstofdoelstellingen. De natuurcoalitie baseert zich op informatie die niet zelden in een bepaalde richting stuurt.

De boerencoalitie denkt daar anders over en reageert. Het welzijn en het voortbestaan van de boeren in de veenweide staan voor haar voorop. LTO Noord hield voor de zomer een publieksonderzoek naar de beleving van veenweide. Daaruit blijkt dat een groot deel van de bevolking liever de koe in de wei ziet dan muggen en moeras. Uit dit onderzoek komt het emotionele, culturele aspect van veenweide als onmisbaar onderdeel van het Nederlandse landschap naar voren.

De basis van politieke besluitvorming is onderzoek. In de veenweidediscussie mengen onderzoekers zich met hun eigen mening in het debat en framen daarmee de discussie in een bepaalde richting. De natuurcoalitie gebruikt de onderzoeken om het veenweidedebat rationeel te sturen en geeft daarbij vooral de boeren de schuld van de ontstane situatie. De boerencoalitie reageert daar emotioneel op, ziet zichzelf als slachtoffer en stuurt op behoud van het huidige veenweidelandschap. Ondertussen worden in Den Haag besluiten genomen over peilverhoging.

Zo blijft de controverse tussen de boeren- en de natuurcoalitie in stand. Ook op andere onderwerpen. De komende maanden gaat het debat voornamelijk over stikstof. Werk aan de winkel voor LTO. De boerencoalitie moet zich niet laten leiden door emotie, maar met rationele argumenten komen om de stikstofruimte te behouden. Daarvoor is onafhankelijk onderzoek nodig dat zich baseert op feitelijke, niet gekleurde informatie. Dan kan de politiek, met de goede bril op, de juiste besluiten nemen.

 
Trienke Elshof

Trienke Elshof

Regionaal aanspreekpunt voor Algemene zaken (o.a. jongeren, visie & strategie, kennis & innovatie, ledenbetrokkenheid). Regionaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Trienke Elshof

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.