Flatten the curve

Aan het begin van de lockdown circuleerde er een filmpje over de noodzaak van de coronamaatregelen. Schematisch weergegeven in een curve.

Alle maatregelen waren erop gericht de risico’s van het gevaarlijke virus in te dammen, om zo een piek in het aantal opnames op de intensive care (IC) te voorkomen. De term flatten the curve wordt hiervoor gebruikt. 
Als je kijkt naar het verloop van de ziektegevallen is het gelukt om binnen de IC-capaciteit te blijven en de piek beheersbaar te houden. Dit staat natuurlijk los van het leed dat corona heeft veroorzaakt bij vele mensen. 

Maandag kwam het eindadvies van de adviescommissie Stikstof, geleid door Johan Remkes. Een slotstuk van een reeks adviezen aan het ministerie over het stikstofbeleid. In dit advies is de focus gericht op de lange termijn. De commissie haalt in het advies scherp uit naar het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet, verwoord in de Kamerbrief van 24 april. Voordat de Kamerbrief verscheen, hadden de landbouwpartijen het overleg met de minister al opgeschort vanwege de voorgenomen maatregelen die niet strookten met de inzet van de landbouw. 
De adviescommissie legt de ambitielat nog een stuk hoger. De stikstofemissies op bedrijfsniveau moeten in tien jaar met 50 procent worden teruggebracht, dubbel zo hoog als wat het kabinet voorstelt. Verder zou er gerichte afdwingbare opkoop van de zogenaamde ‘piekbelasters’ moeten plaatsvinden. Dit zijn punten waarmee de landbouw niet uit de voeten kan. 

Is het rapport voor de landbouw dan helemaal waardeloos? In Nieuwsuur schetste Remkes dat vanuit het verleden is gebleken dat de landbouw in staat is om wendbaar en innovatief in te spelen op de ontwikkelingen. Onlosmakelijk is zo’n rapport onderdeel van het politieke debat en geeft het een bepaalde trend aan. ‘Flatten the curve’ is nodig om een toekomstbestendige landbouw te behouden.


Trienke Elshof

Trienke Elshof

Regionaal aanspreekpunt voor Algemene zaken (o.a. jongeren, visie & strategie, kennis & innovatie, ledenbetrokkenheid). Regionaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Trienke Elshof

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.